Façana exterior botiga Mercadona

Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona

05 de juny de 2023
  • La companyia disposa des de fa anys d'un Sistema de Gestió Ambiental propi basat a identificar, previndre i reduir els impactes de la seua activitat en l'entorn.

Mercadona, conscient de la importància de cuidar el planeta i el paper crucial que té l'adopció de pràctiques més sostenibles per a la societat, té un ferm compromís per a preservar el medi ambient i fer front als desafiaments ambientals de l'actualitat.

La companyia desenvolupa un Sistema de Gestió Ambiental propi que busca identificar, previndre i reduir els impactes de la seua cadena de muntatge en l'entorn a través de l'Optimització logística, l'Eficiència energètica i la Reducció de residus.

Vídeo en espanyol

Optimització logística

Una de les estratègies fonamentals per a minimitzar l'impacte és l'optimització logística, basada en la premissa de "Transportar més amb menys recursos". Es tracta d'optimitzar cada trajecte, reduint així el nombre de desplaçaments i minimitzant la congestió del trànsit, entre altres.

Així mateix, continua amb la cerca constant de modes de transport més sostenibles amb combustibles alternatius i estratègies per a millorar l'última milla.

Un dels últims exemples en esta matèria és la prova de tractors cent per cent elèctrics. Este fet convertix Mercadona en la primera empresa del sector a Espanya a fer estes avaluacions, un avanç pioner en el procés de descarbonització del transport en 2050, en línia amb els compromisos d'emissions neutres recollits en el Pacte Verd Europeu.

Altres mesures d'optimització logística en Mercadona:

  • Ús de combustibles menys contaminants a través de camions de gas, flota EURO 6 o superior, furgonetes ECO, transport ferroviari, incorporació de camions bitràiler i megatràiler.
  • Millora en els equips de fred dels camions i furgonetes, que usen refrigerants naturals més eficients i sostenibles.
  • Adhesió a iniciatives com Lean & Green.

Eficiència energètica

L'eficiència energètica és una altra de les àrees fonamentals per a cuidar el medi ambient. La companyia disposa de tecnologies i diferents pràctiques per a reduir el consum d'energia i disminuir la seua petjada de carboni.

Mercadona té implementades en el seu model de botiga propi i pioner diferents mesures d'estalvi energètic com els sistemes d'il·luminació eficients, plaques solars en les cobertes i equips i maquinàries d'última generació: murals frigorífics o mobles de congelat tancats.

Reducció de residus

Finalment, Mercadona promou la reducció del consum de matèries primeres i la producció de residus amb estratègies que promouen la reutilització i el reciclatge.

Exemple d'això són les bosses amb un 70 % de plàstic reciclat, la reducció de materials en els seus envasos de marca pròpia o la instal·lació de papereres per al reciclatge a les seues botigues. Igualment, la companyia treballa per a millorar els processos interns i promoure l'economia circular, buscant alternatives més sostenibles.

Altres exemples

Les donacions dels excedents d'aliments és una altra manera de reduir el desaprofitament alimentari i el seu impacte en el medi ambient.

A més, posa a la disposició de "El Cap" (clients) punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. En este sentit, la companyia està ampliant la seua xarxa de recàrrega semiràpida amb l'objectiu de millorar el servici, i passar així  de donar 3,7 a 22 kW. Per a aconseguir-ho, té previst invertir 21 milions d'euros i implantar aproximadament 5.000 punts de recàrrega semiràpida, i convertir d'esta manera la xarxa de recàrrega de Mercadona en una de les xarxes privades més grans d'Espanya i del sud d'Europa.

Un model d'empresa responsable

La cura del medi ambient exercix un paper fonamental en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) del Pacte Mundial. La companyia és sòcia d'esta iniciativa des de 2011 i treballa de manera constant per a promoure pràctiques més sostenibles i donar resposta als objectius en els quals més influïx l'impacte de la seua activitat.

A través del Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona, la companyia complix amb els ODS següents:

Objetivos de Desarrollo Sostenible del Sistema de Gestión Ambiental