Reducció d'emissions de CO₂ en Mercadona

Mercadona més sostenible amb la seua primera estrela Lean & Green

16 de juliol de 2021
  • Mercadona certifica una reducció del 27 % d'emissions de CO2 equivalent en els seus processos logístics entre 2016 i 2020, i supera així l'objectiu inicial del 20 %.
  • En 2020 la companyia es va adherir a la iniciativa internacional Lean & Green, impulsada a Espanya per AECOC. El Pla de Reducció d'Emissions dissenyat per Mercadona, que ha sigut premiat, certifica la disminució d'almenys un 20 % de les seues emissions logístiques en els últims 5 anys.
  • Després de reavaluar els seus processos, posar en marxa noves estratègies de sostenibilitat i introduir importants millores.

AECOC, Associació de Fabricants i Distribuïdors, ha concedit a Mercadona la primera estrela Lean & Green per haver acreditat una reducció igual o superior al 20 % en les emissions de CO₂ equivalent produïdes en els seus processos logístics en 2020, reducció que ha arribat al 27 %. Este important èxit és fruit de l'ambiciós Pla de Reducció d'Emissions elaborat i posat en marxa per Mercadona, que ha sigut premiat en 2021 per Lean & Green.

Lean & Green és la major plataforma europea de col·laboració enfocada en la reducció de les emissions associades a la cadena de subministrament. La iniciativa està alineada amb els objectius marcats per l'Acord de París (COP21) per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2050.

Amb l'objectiu de ser un referent en sostenibilitat, des de 2020 Mercadona forma part d'esta iniciativa internacional i interprofessional en la qual ja hi ha adherides més de 200 empreses europees. Per a aconseguir-ho han de disposar d'un sistema de seguiment de les seues emissions traçable i transparent, a més de compartir bones pràctiques amb altres empreses tant nacionals com internacionals.

El programa Lean & Green està estructurat en cinc nivells, cada un dels quals té objectius de reducció de gasos d'efecte d'hivernacle quantificables. Una vegada aconseguit l'objectiu de cada nivell es premia l'empresa amb una estrela, fins a un total de 5. Mercadona, una vegada obtinguda la primera estrela, continuarà treballant en el seu Pla de Reducció fins a aconseguir els exigents objectius que s'ha proposat.

"Els valors de Lean & Green estan alineats amb els objectius del model de transport sostenible i optimització logística de Mercadona", assenyala el director de Transport Sostenible de Mercadona, Paco Roselló, el qual afig que "el compromís de Mercadona per a cuidar el Planeta és visible en múltiples processos de l'empresa, entre els quals hi ha la logística, fonamental per a la nostra activitat. Adherir-nos a Lean & Green ha significat millorar en traçabilitat i transparència, però sobretot ens ajuda a ser més exigents amb nosaltres mateixos i avançar en els objectius marcats pel Pacte Verd Europeu". A més, afirma que "gràcies a les accions que des de fa uns quants anys du a terme Mercadona hem aconseguit bons resultats, com demostra el 27 % de reducció aconseguit, que ha suposat deixar d'emetre a l'atmosfera més de 80.000 tones de CO2 equivalent". Roselló afirma que "anem pel bon camí, fins i tot en moments crítics com els viscuts amb l'actual crisi sanitària en Mercadona continuem dient 'Sí a cuidar el Planeta'".

Logística sostenible: compromesos amb l'entorn

La companyia ha continuat revisant els seus processos logístics i introduint millores que, en conjunt, han permés optimitzar la cadena de subministrament per a fer-la cada vegada més sostenible. Per a aconseguir-ho ha incorporat solucions com, per exemple, l'ús de combustibles menys contaminants com són el gas natural liquat (GNL) o el gas natural comprimit (GNC), millores en els gasos utilitzats en els equips de refrigeració dels vehicles, la renovació de la flota cap a estàndards de motor més avançats i eficients o repartiments d'última milla en nuclis urbans fets per camions amb les normes de control d'emissions més restrictives del mercat. A més, ha continuat impulsant la seua Estratègia del Huit, amb diverses iniciatives combinades que permeten millorar el comportament ambiental de la seua flota, com ara l'aposta per les "Compres sobre moll", que reduïxen la petjada de carboni; l'aprofitament de la "Logística inversa" per a optimitzar els trajectes de retorn; la utilització d'un pool d'envasos reutilitzables, fàcilment reparables i reciclables o el foment de l'ecodisseny d'envasos i embalatges per a aprofitar al màxim l'espai de càrrega i evitar així "transportar aire".

Gràcies a tots estos moviments i a l'esforç constant i conjunt del seu departament de logística i dels Proveïdors Totaler amb els quals col·labora, en el tancament de 2020 la companyia ha certificat importants avanços, tal com reflectixen estes dades: el 99 % de la seua flota respon a l'estàndard Euro VI D, disposa de 103 camions propulsats amb GNL i GNC, ha implantat la logística silenciosa en hores vall en més de 700 botigues i ha aconseguit una taxa d'ompliment de camions del 85 %, a pesar de la complexitat dels canvis logístics que s'han hagut de fer en 2020 i 2021 a causa de la pandèmia.

Pel que fa a les flotes de Servici a Domicili i Mercadona Online, s'estan introduint furgonetes biocombustible i, en paral·lel, s'estan fent proves amb furgonetes elèctriques.

A més, en els blocs logístics de Mercadona s'estan fent importants millores d'estalvi i eficiència energètica, com són la introducció de la il·luminació LED i la instal·lació de panells solars fotovoltaics en alguns d'estos blocs, com s'ha fet a Villadangos i a Vitòria.