Imagen del logo de Mercadona, compuesto por una cesta con varios productos.

Govern Corporatiu

Comité de Direcció

Juan Roig

Juan Roig

President

“Una empresa necessita un lideratge capaç de fer tots els canvis necessaris; si no, desapareixerà”

 • José Jordá

  José Jordá

  Director General de Botigues i Prescripció Peribles

 • Paco Espert

  Paco Espert

  Director General de Prescripció Secs

 • Rafael Berrocal

  Rafael Berrocal

  Director General de Compres Carn, Mar, Fruita i Verdura

 • David Cid

  David Cid

  Director General de Compres Derivats Petroli i Multinacionals

 • Jose Miguel Fernández

  Jose Miguel Fernández

  Director General de Compres Transformats Alimentaris

 • Pilar Sanz

  Pilar Sanz

  Directora General de Compres Forn

 • Guillermo Pérez

  Guillermo Pérez

  Director General de Compres Derivats Lactis i Carnis

 • Rosa Aguado

  Rosa Aguado

  Directora General de Logística

 • Héctor Hernández

  Héctor Hernández

  Director General Financer i Marina de Empresas

 • Patricia Cortizas

  Patricia Cortizas

  Directora General de Recursos Humans

 • Patricia Tobía

  Patricia Tobía

  Directora General d'Informàtica

 • José Francisco Ruiz

  José Francisco Ruiz

  Director General d'Obres i Expansió

 • Elena Tejedor

  Elena Tejedor

  Directora General de Relacions Externes

Consell d'Administració

 • President
 • Juan Roig Alfonso
 • Vicepresidenta
 • Hortensia Mª Herrero Chacón

 

 • Secretària del consell
 • Carolina Roig Herrero

 

 • Vocals
 • Hortensia Roig Herrero
 • Amparo Roig Herrero
 • Juana Roig Herrero
 • Rafael Gómez Gómez
 • Fernando Roig Alfonso

 

Comisió d'Auditoria

 • Presidenta
 • Juana Roig Herrero
 • Secretària
 • Carolina Roig Herrero
 • Vocal
 • Rafael Gómez Gómez
 •  

 

Actualitzat el 27/05/2021
Una plantilla formada amb l'excelència...
90000
persones

Una altra informació