Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

La Societat

Transformar la Societat

Una iniciativa transformadora basada en el creixement compartit per a generar un impacte social que cree progrés i desenvolupament responsable

Mercadona busca contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones i a innovar per a transformar la societat, a través d'una visió conjunta compartida per tots els qui formen el projecte Mercadona: "Ser una empresa que la gent vulga que existisca i se'n senta orgullosa”.

Per a això, fomenta un comportament responsable i una actitud de transparència i diàleg que permet a la companyia impulsar mesures que contribuïxen a millorar els entorns en els quals desenvolupa la seua activitat.

  • Creixement sostenible i compartit. Mercadona busca com a empresa contribuir a generar treball, prosperitat i riquesa.

PIB nacional i ocupació de Mercadona en 2019

  • Compromís Ètic. Mercadona és des de 2011 firmant del Pacte Mundial, iniciativa a través de la qual l'Organització de Nacions Unides promou els diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La companyia treballa contínuament per a donar resposta a les necessitats plantejades per aquells ODS en els quals més influïx l'impacte de la seua activitat.

Compliment ODS Mercadona 2019

  • Integració a mercats municipals. L'empresa impulsa el comerç de proximitat en les zones i barris en els quals té presència i manté un compromís especial amb la convivència de formats tradicionals. 

Total de supermercats Mercadona en mercats municipals en 2019

  • Mercadona Social i Responsable. La companyia fomenta el seu pla propi d'acció social per mitjà del suport a diverses institucions i entitats socials que, cada any, han ajudat a moltes persones. 

Col·laboracions de Mercadona 2019

  • Sistema de gestió mediambiental i Economia Circular. Mercadona té entre les seues prioritats el respecte al medi ambient, i dedica cada vegada més esforços a reduir l'impacte ambiental de la seua activitat, per a produir més amb menys recursos, d'esta manera promou l'Economia Circular en els seus processos.

Inversió en protecció del medi ambient i reducció d'emissions de CO2 de Mercadona en 2019

Gestió de residus i economia circular Mercadona

Una altra informació