Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

El Proveïdor

Compromís del Proveïdor per la Qualitat

L’especialització i coneixement dels proveïdors i interproveïdors especialistes de producte garantixen la prescripció òptima en cada producte

Mercadona, al costat dels 3.000 proveïdors i interproveïdors especialistes de producte amb els quals col·labora, perseguix l’excel·lència per a construir un assortiment eficaç que aporte diferenciació i prescriga a “El Cap” productes amb una gran qualitat tots els dies a un preu imbatible.

D’esta manera, els proveïdors i interproveïdors especialistes de producte i els proveïdors no comercials i de servicis amb els quals treballa assumixen un paper rellevant en la cadena de muntatge de Mercadona, perquè la seua implicació conjunta ha permés continuar promovent i consolidant un projecte de creixement compartit que genera valor en els entorns en els quals és present.

El Proveïdor

Col·laboració amb el sector primari

La Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona perseguix conjuminar esforços amb tota la cadena i compartir el coneixement de cada enllaç que la conforma per a, entre tots, generar sinergies i construir una Cadena Agroalimentària eficient, moderna i diferencial.

Per a això, Mercadona continua estretint vincles amb els sectors estratègics de la indústria agroalimentària espanyola, com són l'agrícola, pesquer i ramader, i ha reforçat amb tots l'aposta per l'estabilitat, la planificació, la projecció de futur, la seguretat en la compra i l'especialització.

Una altra informació