Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

El Proveïdor

L'evolució del model Proveïdor

Una evolució a Proveïdor Totaler per a coinnovar amb "El Cap" (client) i prescriure-li la millor opció

Mercadona, juntament amb els 1.400 Proveïdors Totaler amb els quals col·labora, perseguix l'excel·lència per a construir un Assortiment Eficaç que aporte diferenciació i prescriga a "El Cap" productes amb la màxima qualitat i mínim cost.

D'esta manera, els Proveïdors Totaler, els proveïdors comercials i de servicis i pimes amb les quals indirectament treballa, assumixen un paper rellevant en la cadena de muntatge de Mercadona, perquè la seua implicació conjunta ha permés continuar promovent i consolidant un projecte de creixement compartit que genera valor en els entorns en els quals està present.

El Proveïdor

Col·laboració amb el sector primari

La Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona perseguix conjuminar esforços amb tota la cadena i compartir el coneixement de cada enllaç que la conforma per a, entre tots, generar sinergies i construir una Cadena Agroalimentària eficient, moderna i diferencial.

Per a això, Mercadona continua estretint vincles amb els sectors estratègics de la indústria agroalimentària espanyola, com són l'agrícola, pesquer i ramader, i ha reforçat amb tots l'aposta per l'estabilitat, la planificació, la projecció de futur, la seguretat en la compra i l'especialització.

Principals estrategies de CASPOPDONA

Una altra informació