Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

La Societat

Transformar la Societat

Una iniciativa transformadora basada en el creixement compartit per generar un impacte social que creï progrés i desenvolupament responsable

Mercadona busca contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones i a innovar per transformar la societat, a través d'una visió conjunta compartida per tots els qui formen el projecte Mercadona: "Ser una empresa que la gent vulgui que existeixi i se’n estigui orgullosa".

És per això que fomenta un comportament responsable i una actitud de transparència i diàleg, que li permet impulsar mesures que contribueixen a millorar els entorns en què desenvolupa la seva activitat.

  • Creixement sostenible i compartit. Mercadona busca com a empresa contribuir a generar ocupació, prosperitat i riquesa.

PIB nacional i ocupació de Mercadona el 2023

  • Compromís Ètic. Mercadona és des del 2011 signant del Pacte Mundial, iniciativa a través de la qual l'Organització de les Nacions Unides promou els diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La companyia treballa contínuament per donar resposta a les necessitats plantejades per aquells ODS en què més influeix l'impacte de la seva activitat.

Compliment ODS Mercadona 2019

  • Integració en mercats municipals. L'empresa impulsa el comerç de proximitat a les zones i barris en els quals té presència i manté un compromís especial amb la convivència de formats tradicionals. 

Total de supermercats Mercadona en mercats municipals el 2023

  • Mercadona Social i Responsable. La companyia fomenta el seu propi pla d'acció social a través del suport a diverses institucions i entitats socials que, cada any, ajuden moltes persones.

Col·laboracions de Mercadona 2023

  • Sistema de gestió mediambiental i Economia Circular. Mercadona té entre les seves prioritats el respecte al medi ambient i dedica cada vegada més esforços a reduir l'impacte ambiental de la seva activitat, produint més amb menys recursos i afavorint l'Economia Circular en els seus processos.

Inversió en protecció del medi ambient i reducció d’emissions de CO2 de Mercadona el 2023

Una altra informació