Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

El Treballador

Aposta per les persones

El talent de 85.800 persones compromeses amb l’excel·lència

Mercadona compta amb una plantilla de 85.800 persones altament compromeses i que comparteixen la passió per l'excel.lència en el servei. Per aconseguir aquesta motivació i rendiment, la companyia basa la seva política de Recursos Humans en la veritat universal que “per poder rebre, primer cal donar”. Per aconseguir-ho, la companyia manté una Política de Recursos Humans que fomenta valors irrenunciables i essencials per a les persones:

  • Estabilitat: ocupació estable i de qualitat.
  • Igualtat: a mateixa responsabilitat, mateix sou.
  • Formació i promoció: 70 milions d'euros invertits en formació i 860 persones promocionades a l'any.
  • Conciliació: a 2018, 2.360 treballadores van optar per allargar la seva baixa maternal 30 dies i 16.062 treballadors van gaudir de jornada reduïda.
  • Retribució: repartiment dels beneficis obtinguts al llarg de l'any. La companyia comparteix el 25% del benefici anual entre la plantilla.

El Treballador, que és qui ha de satisfer a “El Cap”, ha d'estar al seu torn satisfet perquè l'única cosa que és difícil d'imitar és l'excel.lència en el servei.

Dades principals de les treballadores i els treballadors de Mercadona el 2018

Una altra informació