Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

El Proveïdor

L’evolució del model Proveïdor

Una evolució a Proveïdor Totaler per coinnovar amb "El Cap" (client) i prescriure-li la millor opció

Juntament amb els 1.400 Proveïdors Totaler amb què col·labora, Mercadona persegueix l'excel·lència per construir un Assortiment Eficaç que aporti diferenciació i prescrigui a "El Cap" productes amb la màxima qualitat i el mínim cost.

A més, la seva aposta per l'especialització en frescos, amb compres de productes locals i de proximitat per aconseguir més frescor.

D'aquesta manera, els Proveïdors Totaler, els proveïdors comercials i de serveis, i les pimes amb què treballa indirectament, assumeixen un paper rellevant en la cadena de muntatge de Mercadona, ja que la seva implicació conjunta ha permès seguir promovent i consolidant un projecte de creixement compartit que genera valor als entorns on és present.

El Proveïdor

Col·laboració amb el sector primari

La Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona persegueix unir esforços amb tota la cadena i compartir el coneixement de cada baula de què es compon per, entre tots, generar sinergies i construir una cadena agroalimentària eficient, moderna i diferencial.

És per això que Mercadona continua estrenyent vincles amb els sectors estratègics de la indústria agroalimentària espanyola, com ara l'agrícola, el pesquer i el ramader, amb els quals ha reforçat l’aposta per l'estabilitat, la planificació, la projecció de futur, la seguretat en la compra i l'especialització.

Principals estrategies de Caspopdona

 

 

Una altra informació