Trabajador de Mercadona

Diversitat i Inclusió

Diversitat i Inclusió

Una força laboral diversa és un dels nostres millors avantatges competitius. Creiem que els equips de treball han de ser diversos, ja que això n’augmenta la competitivitat en un alt grau i els deslliga de limitacions. Quan entren en contacte punts de vista i experiències diferents, els resultats obtinguts milloren notablement.

 A través d'una cultura empresarial inclusiva, basada en el nostre Model de Qualitat Total i en valors com el respecte, l'equitat i el reconeixement positiu de les diferències, busquem la integració plena i satisfactòria de cada persona. Aquestes polítiques ens ajuden a satisfer els nostres treballadors i treballadores, ja que incrementen el seu sentiment de pertinença i fidelitat a l'empresa, però també a atreure talent nou i divers.

Una altra informació

Treballador a la secció de perfumeria

Ofertes d'Ocupació de Mercadona

Coneix les ofertes d'ocupació de Mercadona

Ofertes