Trabajador de Mercadona

Condicions treballadores i treballadors de Mercadona

Condicions treballadores i treballadors de Mercadona

"Per poder rebre, primer cal donar”

Les condicions laborals de Mercadona destaquen per oferir ocupació estable i de qualitat mitjançant un Model de Recursos Humans que fomenta la formació, la promoció interna i l'equitat, entre altres valors.

La política de Recursos Humans de Mercadona ha estat reconeguda per l’Organització Internacional del Treball (OIT) i és la primera empresa del sector Distribució al rànquing Merco Talento.

Què ofereix Mercadona?

  • Ocupació estable i de qualitat

La plantilla de Mercadona disposa de contractes fixos i salaris que superen la mitjana del sector.

Persones amb ocupació estable Mercadona

  • Una política retributiva diferencial

Mercadona reparteix una part del seu benefici anual amb la plantilla. A més, les treballadores i els treballadors es beneficien d'una política retributiva amb increments salarials en cada pas de tram (any d'antiguitat), fins a cinc trams en cada lloc de treball.

Taula de salaris base del personal de Mercadona

  • Oportunitats de Formació i Promoció interna

Si a les persones les formes i els dónes oportunitats, generes un viver de talent.

En formacio i persones promocionades Mercadona

  • Mesures per a la Conciliació

Mercadona tracta que la seva plantilla conciliï els seus rols professionals i personals. Entre altres mesures, ofereix la possibilitat d'ampliar un mes més la baixa maternal i disposa de Centres Infantils en alguns dels seus blocs logístics. A més, ha implantat una jornada laboral de cinc dies a la setmana (5+2) per al personal de supermercats que suposa una mesura pionera, ja que permet 140 dies lliures a l'any.

Persones han gaudit de permisos per naixement, jornades reduides y excedències per cura de fills o filles Mercadona

  • Transparència i Participació

Mercadona comparteix la informació i els objectius de l'empresa amb la plantilla. A més, per desenvolupar el talent de les persones, en fomenta el diàleg i la participació, ja que per obtenir les millors idees cal aprofitar la creativitat de totes les persones que formen la companyia.

Prima repartits entre la plantilla Mercadona

Una altra informació

Treballador a la secció de perfumeria

Ofertes d'Ocupació de Mercadona

Coneix les ofertes d'ocupació de Mercadona

Ofertes