Estudis i informes

Información destacada

Imatge del logo de Mercadona a la porta d

Estudis i informes

Estudis i informes d'interès sobre Mercadona. 

Últim informe

Llistat d'Informació

Resum Executiu de l’Estudi sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona a Espanya 2023 (Ivie)

Resum Executiu de l’Estudi sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona a Espanya 2023 (Ivie)

Estat d'Informació no Financera Inmo-Alameda 2023

Estat d'Informació no Financera Inmo-Alameda 2023

Resum Executiu de l’Estudi sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona a Espanya 2022 (Ivie)

Resum Executiu de l’Estudi sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona a Espanya 2022 (Ivie)

Estat d'Informació no Financera Inmo-Alameda 2022

Estat d'Informació no Financera Inmo-Alameda 2022

Una altra informació