Imagen de una persona cogiendo varios folios.

Estudis i informes

Información destacada

Imatge del logo de Mercadona a la porta d

Estudis i informes

Estudis i informes d'interès sobre Mercadona. 

Últim informe

Llistat d'Informació

Resumen Ejecutivo sobre Impacto Económico de Mercadona 2017 (IVIE)

Resum Executiu sobre Impacte Econòmic de Mercadona 2017 (IVIE)

Estudi de Tratzabilitat en origen de la Llet Hacendado (NEORIS)

Estudi de Tratzabilitat en origen de la Llet Hacendado (NEORIS)

Portada del informe El valor de la innovación conjunta, en la que se ve varios productos

Estudi sobre el valor de la innovació conjunta de Mercadona i els seus interproveïdors (Institut Cerdà)

Estudi de Tratzabilitat en origen de l'Oli d'Oliva Hacendado (NEORIS)

Estudi de Tratzabilitat en origen de l'Oli d'Oliva Hacendado (NEORIS)

Una altra informació