Imagen de una persona cogiendo varios folios.

Estudis i informes

Información destacada

Imatge del logo de Mercadona a la porta d

Estudis i informes

Estudis i informes d'interès sobre Mercadona. 

Últim informe

Llistat d'Informació

Resum Executiu sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona 2019 (Ivie)

Resum Executiu sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona 2019 (Ivie)

Estat d’Informació no Financera Mercadona 2019

Estat d’Informació no Financera Mercadona 2019

Resum Executiu sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona 2018 (Ivie)

Resum Executiu sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona 2018 (Ivie)

Una altra informació