Imagen de una persona cogiendo varios folios.

Estudis i informes

Información destacada

Imatge del logo de Mercadona a la porta d

Estudis i informes

Estudis i informes d'interès sobre Mercadona. 

Últim informe

Llistat d'Informació

Resum Executiu de l'Estudi sobre l'Impacte Econòmic de Mercadona 2021 (Ivie)

Resum Executiu de l'Estudi sobre l'Impacte Econòmic de Mercadona 2021 (Ivie)

Estat d'Informació no Financera Inmo-Alameda 2021

Estat d'Informació no Financera Inmo-Alameda 2021

Informe Impacto económico Mercadona Ivie 2020

Resum Executiu de l’Estudi sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona 2020 (Ivie)

Estat d’Informació no Financera Inmo-Alameda 2020

Estat d’Informació no Financera Inmo-Alameda 2020

Resum Executiu sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona 2019 (Ivie)

Resum Executiu sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona 2019 (Ivie)

Estat d’Informació no Financera Mercadona 2019

Estat d’Informació no Financera Mercadona 2019

Estat d’Informació no Financera Inmo-Alameda 2019

Estat d’Informació no Financera Inmo-Alameda 2019

Resum Executiu sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona 2018 (Ivie)

Resum Executiu sobre l’Impacte Econòmic de Mercadona 2018 (Ivie)

Estat d’Informació no Financera Mercadona 2018

Estat d’Informació no Financera Mercadona 2018

Estat d’Informació no Financera Inmo-Alameda 2018

Estat d’Informació no Financera Inmo-Alameda 2018

Resumen Ejecutivo sobre Impacto Económico de Mercadona 2017 (IVIE)

Resum Executiu sobre Impacte Econòmic de Mercadona 2017 (IVIE)

Estudi de Tratzabilitat en origen de la Llet Hacendado (NEORIS)

Estudi de Tratzabilitat en origen de la Llet Hacendado (NEORIS)

Una altra informació