Mesures per a cuidar el planeta de Mercadona

Mesures sostenibles de Mercadona per a continuar cuidant el planeta

22 de abril de 2022
  • En 2021 Mercadona va invertir 49 milions d'euros en polítiques de medi ambient.
  • El Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona té com a objectiu reduir l'impacte ambiental generat per l'activitat de la companyia.

Mercadona continua amb el seu compromís de continuar cuidant el planeta. Per a fer-ho, des de fa anys, la companyia disposa d'un sistema de gestió ambiental propi que es basa en el fet d'identificar, previndre i reduir els impactes ambientals generats per la seua activitat.

En 2021, Mercadona va invertir 49 milions d'euros en protecció del medi ambient, adaptant constantment el sistema a les demandes socials i els objectius propis de l'empresa.

El Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona està centrat en tres àrees principals: optimització logística, eficiència energètica i gestió de residus.

Optimització logística

Un dels pilars fonamentals de Mercadona és fer el millor ús possible dels mitjans disponibles. El que es coneix dins de la gestió logística de Mercadona com a "transportar més amb menys recursos", aplicant diferents estratègies dirigides a transportar la màxima quantitat de productes usant el menor nombre de trajectes per a reduir els impactes associats a este procés.

A més, des de la companyia es busquen noves i millors solucions logístiques per a proveir millorant la sostenibilitat i l'entorn urbà.

Algunes mesures d'optimització logística en Mercadona:

  • Ús de combustibles menys contaminants.
  • Millora en els equips de fred dels camions i les furgonetes.
  • Adhesió a iniciatives com Lean & Green.

Eficiència energètica

Mercadona treballa en la incorporació contínua de mesures d'eficiència energètica dins de la seua xarxa de botigues i dels seus blocs logístics.

Sense sacrificar la qualitat de servici, la companyia extrau el màxim rendiment possible als recursos energètics i aspira a continuar millorant. Algunes mesures d'eficiència energètica de Mercadona:

  • 1.379 botigues ecoeficients.
  • Més de 1.700 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
  • 11.500 panells solars en botigues i blocs logístics.

Gestió responsable de residus

El Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona se centra en la reducció com a principal estratègia per a la gestió responsable de residus.

Algunes mesures de gestió responsable de residus de Mercadona: