Zona congelats en supermercat Mercadona

El compromís de Mercadona amb l'estalvi energètic

23 de octubre de 2020
  • Mercadona aposta per l'eficiència energètica en tots els seus processos per a un ús responsable de l'energia. 
  • Les mesures implantades en les noves botigues eficients permeten un estalvi energètic de fins a un 40 % respecte a una botiga tradicional.
  • La companyia invertix més de 40 milions d'euros anuals en matèria de medi ambient.

Una de les àrees fonamentals en les quals se centra la política mediambiental de Mercadona és l'ús responsable de l'energia. La companyia continua fomentant l'ús d'energies renovables tant a les botigues com als blocs logístics, impulsant iniciatives per a reduir el consum i ser més respectuosos amb el medi ambient.

Vídeo en espanyol

En matèria d'estalvi energètic, Mercadona té implantades diverses mesures com la renovació de les botigues a un nou model més eficient i sostenible. Estos espais de venda consumixen fins a un 40 % menys en il·luminació i refrigeració respecte a una botiga tradicional.

La companyia té 800 supermercats adaptats a este nou model, que disposa d'un sistema d'il·luminació LED, contribuïx a la recuperació i l'aprofitament de la calor residual, introduïx millores d'aïllament i un sistema de gestió d'alarmes que garantix diàriament la temperatura òptima dels mobles refrigerats.

Per a aconseguir l'objectiu de reduir el consum, els supermercats de la cadena disposen també d'un sistema automàtic que gestiona els horaris d'obertura i tancament, per a garantir que els sistemes d'il·luminació, extracció i climatització estiguen encesos només quan siga necessari. En esta línia, Mercadona disposa d'un sistema d'estalvi energètic en la instal·lació de climatització que permet adaptar el consum en funció de la temperatura exterior de manera automàtica.

Mesures d'estalvi energètic a les botigues de MercadonaResum d'algunes de les mesures d'estalvi energètic de Mercadona.

D'altra banda, hi ha altres iniciatives ecoinnovadores que Mercadona du a terme per a reduir impactes en matèria energètica, com la implantació de jardins en algunes botigues per a millorar la integració en l'entorn per a reduir la contaminació i el denominat efecte illa de calor. És el cas de les cobertes enjardinades en alguns supermercats de Madrid, que aporten avantatges estètics, socials i mediambientals tant a la botiga com a l'entorn.

Política de Medi Ambient de Mercadona

Mercadona disposa des de fa anys d'un sistema de gestió ambiental propi amb l'objectiu de reduir l'impacte dels seus processos. La companyia va invertir més de 40 milions d'euros en protecció del medi ambient el passat exercici. La política mediambiental de Mercadona se centra en tres àrees: estalvi energètic, optimització logística i gestió responsable dels residus.

Imatge de capçalera: Zona de congelats en supermercat.

Logo EActiVat