Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

"O Xefe"

Coinnovación para sorprender "O Xefe"

Mercadona está inmersa nunha guerra pola calidade para ofrecerlle ao “Xefe” a mellor oferta e servizo

“O Xefe” sitúase no centro de todas as decisións da empresa. Para Mercadona, innovar é estar pensando constantemente en ofrecerlle solucións eficientes e de calidade.

Nesta aposta pola innovación constante e a mellora continua, a compañía dispón dun modelo propio, transversal e colaborativo, no que participan “O Xefe”, os traballadores e os provedores e interprovedores especialistas de produto, para adaptarse ás novas necesidades.

Para poder desenvolver todo este proceso, Mercadona mantivo ao longo de 2023 preto de 11.000 sesións cos “Xefes” nos seus distintos centros de coinnovación. Grazas ás devanditas sesións, a oferta evolucionou con 500 melloras, 314 novidades e 20 innovacións de produto.

Eixos da innovacion

Oferta Eficaz

Mercadona seguiu desenvolvendo a súa estratexia de Oferta Eficaz conxuntamente cos Provedores Totaler. Para iso, conta co seu Modelo de Coinnovación, un proxecto pioneiro que puxo en marcha en 2011 mediante a Estratexia Mandil, baseada en compartir cos clientes experiencias e costumes de alimentación, bebida, coidado persoal, coidado do fogar e coidado de mascotas, que lle permite captar as necesidades para ofrecer solucións acertadas.

Marcas propias

As marcas propias de Mercadona desenvolvidas desde 1996 por fabricantes interfornecedores claramente identificados nas etiquetas son: Hacendado (alimentación), Bosque Verde (limpeza do fogar), Deliplus (hixiene persoal) e Compy (coidado de mascotas).

Marcas propias

Outras Informacións