Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

O Provedor

A evolución do modelo Provedor

Unha evolución a Provedor Totaler para coinnovar co “Xefe” (cliente) e prescribirlle a mellor opción

Mercadona, xunto aos 1.400 Provedores Totaler cos que colabora, persegue a excelencia para construír unha Oferta Eficaz que achegue diferenciación e lle prescriba ao “Xefe” produtos coa máxima calidade e ao mínimo custo.

Ademais, a súa aposta pola especialización en frescos, con compras de produtos locais e de proximidade para unha maior frescura.

Desta forma, os Provedores Totaler, os provedores comerciais e de servizos e as pemes coas que indirectamente traballa, asumen un papel relevante na cadea de montaxe de Mercadona, pois a súa implicación conxunta permitiu seguir promovendo e consolidando un proxecto de crecemento compartido que xera valor nos ámbitos nos que está presente.

O Fornecedor

Colaboración co sector primario

A Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona, persegue unir esforzos con toda a cadea e compartir o coñecemento de cada elo que a conforma para, entre todos, xerar sinerxías e construír unha Cadea Agroalimentaria eficiente, moderna e diferencial.

Para iso, Mercadona continúa estreitando vínculos cos sectores estratéxicos da industria agroalimentaria española, como son o agrícola, o pesqueiro e o gandeiro, reforzando con todos eles a súa aposta pola estabilidade, a planificación, a proxección de futuro, a seguridade na compra e a especialización.

Principais estrategias de CASPOPDONA

Outras Informacións