Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

O Provedor

Compromiso do Provedor pola Calidade

A especialización e o coñecemento dos provedores e interprovedores especialistas de produto garanten a prescrición óptima en cada produto

Mercadona, xunto aos 3.000 provedores e interprovedores especialistas de produto cos que colabora, persegue a excelencia para construír unha Oferta Eficaz que achegue diferenciación e lle prescriba ao “Xefe” produtos cunha gran calidade todos os días a un prezo imbatible.

Desta forma, os provedores e interprovedores especialistas de produto e os provedores non comerciais e de servizos cos que traballa, asumen un papel relevante na cadea de montaxe de Mercadona, pois a súa implicación conxunta permitiu seguir promovendo e consolidando un proxecto de crecemento compartido que xera valor nos ámbitos nos que está presente.

O Fornecedor

Colaboración co sector primario

A Cadea Agroalimentaria Sostible de Mercadona, persegue unir esforzos con toda a cadea e compartir o coñecemento de cada elo que a conforma para, entre todos, xerar sinerxías e construír unha Cadea Agroalimentaria eficiente, moderna e diferencial.

Para iso, Mercadona continúa estreitando vínculos cos sectores estratéxicos da industria agroalimentaria española, como son o agrícola, o pesqueiro e o gandeiro, reforzando con todos eles a súa aposta pola estabilidade, a planificación, a proxección de futuro, a seguridade na compra e a especialización.

Outras Informacións