Imagen de Mercadona desde el exterior de una tienda.

Coñécenos

Que é Mercadona

Un proxecto compartido, sostible e en transformación constante que a sociedade queira que exista, sinta orgullo del e teña "O Xefe" (cliente) como

Mercadona, empresa de capital familiar, é unha das principais compañías de supermercados físicos e en liña en España que ten por obxectivo asumir a responsabilidade de prescribirlle ao “Xefe” (cliente) a mellor opción para satisfacer as súas necesidades de alimentación, limpeza do fogar, hixiene persoal e coidado de mascotas. Grazas a iso, 5,4 millóns de fogares depositan diariamente a súa confianza na compañía.

Fundada en 1977 polo Grupo Cárnicas Roig, na actualidade dispón de 1.624 tendas en toda España e 16 en Portugal, e un cadro de persoal de 90.000 persoas orientadas á excelencia, 900 delas de Portugal.

Centrados en 5 necesidades: Comer, Beber, Coidado Persoal, Coidado de Mascotas, Coidad do Fogar.

Misión

ENCHER A BARRIGA

"Prescribirlle ao consumidor final produtos / solucións que cubran as súas necesidades de comer, beber, coidado persoal, coidado do fogar e coidado dos animais...

... asegurando sempre Seguridade Alimentaria, Máxima Calidade, Máximo Servizo, Mínimo Presuposto e Mínimo Tempo".

Visión

“Conseguir unha Cadea Agroalimentaria Sustentable de Mercadona que a Sociedade queira que exista e sinta orgullo dela, a través do liderado e tendo "O Xefe" (cliente) como faro”.

Ver Modelo de empresa.

 

Outras Informacións

Emprego

Emprego

Mercadona dispón dun Modelo de Recursos Humanos recoñecido por ofrecer postos de traballo estables e de calidade.

Ver ofertas de empleo

Consellos

Neste espazo poderás encontrar todos os consellos, novidades e trucos  sobre os produtos de Mercadona.

Ver todos