Imagen de Mercadona desde el exterior de una tienda.

Coñécenos

Que é Mercadona

Un proxecto compartido, sostible e en transformación constante que a sociedade queira que exista, sinta orgullo del e teña "O Xefe" (cliente) como faro

Mercadona, empresa de capital familiar, é unha das principais compañías de supermercados físicos e en liña en España que ten por obxectivo asumir a responsabilidade de prescribirlle ao “Xefe” (cliente) a mellor opción para satisfacer as súas necesidades de alimentación, coidado do fogar, coidado persoal e coidado de animais. Grazas a iso, 5,7 millóns de fogares depositan diariamente a súa confianza na compañía.

Fundada en 1977 polo Grupo Cárnicas Roig, na actualidade dispón de  tendas en toda España e [[1477789935298]TextoNumeroSupermercadosPt] en Portugal, e un cadro de persoal de 99.000 persoas orientadas á excelencia, 3.500 delas de Portugal.

Centrados en 5 necesidades: Comer, Beber, Coidado Persoal, Coidado de Mascotas, Coidad do Fogar.

Misión

ENCHER A BARRIGA

"Prescribirlle ao consumidor final produtos/solucións que cubran as súas necesidades de comer, beber, coidado persoal, coidado do fogar e coidado dos animais...

... asegurando sempre calidade contundente (seguro e saudable), máximo servizo (sostible), mínimo presuposto e mínimo tempo".

Visión

“Conseguir unha Cadea Agroalimentaria Sustentable de Mercadona que a Sociedade queira que exista e sinta orgullo dela, a través do liderado e tendo "O Xefe" (cliente) como faro”.

Ver Modelo de empresa.

 

Outras Informacións

Traballadora en sección de Chacinería

Ofertas de Emprego de Mercadona

Coñece as ofertas de emprego de Mercadona

Ofertas

Consellos

Neste espazo poderás encontrar todos os consellos, novidades e trucos  sobre os produtos de Mercadona.

Ver todos