Información destacada

Para coidar un planeta de máis de sete mil millóns de persoas, necesitamos moitos feitos. Miles de millóns de feitos.

"COIDEMOS O PLANETA" é a iniciativa sostible de Mercadona para dicir SI A SEGUIR COIDANDO O PLANETA con feitos. Nesta canle encontrarás tres tipos de contidos diferentes que nos axudarán a conseguilo: