Fachada exterior tenda de Mercadona

Sistema de Xestión Ambiental de Mercadona

05 de xuño de 2023
  • A compañía dispón dende hai anos dun Sistema de Xestión Ambiental propio baseado en identificar, previr e reducir os impactos da súa actividade no ámbito.

Mercadona, consciente da importancia de coidar o planeta e do papel crucial que ten a adopción de prácticas máis sostibles para a sociedade, conta cun firme compromiso para preservar o medio ambiente e facer fronte aos desafíos ambientais da actualidade.

A compañía desenvolve un Sistema de Xestión Ambiental propio que busca identificar, previr e reducir os impactos da súa cadea de montaxe no ámbito a través da Optimización loxísticaEficiencia enerxética e Redución de residuos.

Vídeo en español

Optimización loxística

Unha das estratexias fundamentais para minimizar o impacto é a optimización loxística, baseada na premisa de “Transportar máis con menos recursos”. Trátase de optimizar cada traxecto, reducindo así o número de desprazamentos e minimizando a conxestión do tráfico, entre outros.

Así mesmo, continúa coa busca constante de modos de transporte máis sostibles con combustibles alternativos e estratexias para mellorar a última milla.

Un dos últimos exemplos nesta materia é a proba de tractoras cen por cento eléctricas. Este feito converte a Mercadona na primeira empresa do sector en España en realizar estas avaliacións, un avance pioneiro no proceso de descarbonización do transporte en 2050, en liña cos compromisos de emisións neutras recollidos no Pacto Verde Europeo.

Outras medidas de optimización loxística en Mercadona:

  • Uso de combustibles menos contaminantes a través de camións a gas, frota EURO 6 ou superior, furgonetas ECO, transporte ferroviario, incorporación de camións bitráiler e megatráiler.
  • Mellora nos equipos de frío dos camións e furgonetas, que empregan refrixerantes naturais máis eficientes e sostibles.
  • Adhesión a iniciativas como Lean & Green.

Eficiencia enerxética

A eficiencia enerxética é outra das áreas fundamentais para coidar o medio ambiente. A compañía conta con tecnoloxías e diferentes prácticas para reducir o consumo de enerxía e diminuír a súa pegada de carbono.

Mercadona ten implementadas no seu modelo de tenda propio e pioneiro diferentes medidas de aforro enerxético como os sistemas de iluminación eficientes, placas solares nas cubertas e equipos e maquinarias de última xeración: murais frigoríficos ou mobles de conxelado cerrados.

Redución de residuos

Por último, Mercadona promove a redución do consumo de materias primas e a produción de residuos con estratexias que promoven a reutilización e a reciclaxe.

Exemplo diso son as bolsas cun 70 % de plástico reciclado,  a redución de materiais nos seus envases de marca propia ou a instalación de papeleiras para a reciclaxe nas súas tendas. Igualmente, a compañía traballa para mellorar os procesos internos e promover a economía circular, buscando alternativas máis sostibles.

Outros exemplos

As doazóns dos excedentes de alimentos é outra forma de reducir o desperdicio alimentario e o seu impacto no medio ambiente.

Ademais, pon a disposición do “Xefe” (clientes) puntos de recarga para vehículos eléctricos. Neste sentido, a compañía está ampliando a súa rede de recarga semirrápida co obxectivo de mellorar o servizo, pasando de dar 3,7 a 22 kW. Para iso, ten previsto investir 21 millóns de euros para implantar aproximadamente 5.000 puntos de recarga semirrápida, convertendo a rede de recarga de Mercadona nunha das maiores redes privadas de España e do sur de Europa.

Un modelo de empresa responsable

O coidado do medio ambiente desempeña un papel fundamental no cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) do Pacto Mundial. A compañía é socia desta iniciativa dende 2011 e traballa de forma constante para promover prácticas máis sostibles e dar resposta a aqueles obxectivos nos que máis inflúe o impacto da súa actividade.

A través do Sistema de Xestión Ambiental de Mercadona, a compañía cumpre cos seguintes ODS:

Objetivos de Desarrollo Sostenible del Sistema de Gestión Ambiental