AVISO DE COOKIES

Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros coa finalidade de facer que a súa navegación sexa segura, facer análise estatística das visitas á web, así como coñecer o seu comportamento. Se desexa máis información pode consultar a nosa POLÍTICA DE COOKIES. Pode aceptar o uso de cookies pulsando "ACEPTAR" ou Configurar/Rexeitar o seu uso pulsando pulsando "CONFIGURAR/REXEITAR".

Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

A Sociedade

Transformar a Sociedade

Unha iniciativa transformadora baseada no crecemento compartido para xerar un impacto social que cree progreso e desenvolvemento responsable

Mercadona busca contribuír a mellorar a calidade de vida das persoas e a innovar para transformar a sociedade, a través dunha visión conxunta compartida por todos os que forman o proxecto Mercadona: “Ser unha empresa que a xente queira que exista e sinta orgullo dela”.

Para iso, fomenta un comportamento responsable e unha actitude de transparencia e diálogo que lle permite á compañía impulsar medidas que contribúen a mellorar os ámbitos nos que desenvolve a súa actividade.

  • Crecemento sostible e compartido. Mercadona busca como empresa contribuír a xerar emprego, prosperidade e riqueza.

PIB nacional e emprego de Mercadona en 2018

  • Compromiso Ético. Mercadona está adherida desde o ano 2011 ao Pacto Mundial pola defensa dos valores fundamentais en materia de Dereitos Humanos, Normas Laborais, Medio Ambiente e Loita contra a Corrupción.
  • Integración en mercados municipais. A empresa impulsa o comercio de proximidade nas zonas e barrios en que ten presenza e mantén un compromiso especial coa convivencia de formatos tradicionais.

Total de supermercados Mercadona en mercados municipais en 2018

  • Mercadona Social e Responsable. A compañía fomenta o seu plan propio de acción social por medio do apoio a diversas institucións e entidades sociais que, cada ano, axudaron a moitas persoas.  

Colaboracións de Mercadona 2018

  • Medio ambiente e sostibilidade. Mercadona está comprometida coa sustentabilidade e traballa decontino para reducir o impacto da súa actividade no medio ambiente.

Investimento en protección do medio ambiente e redución de emisións de CO2 de Mercadona en 2018

Outras Informacións