Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

A Sociedade

Transformar a Sociedade

Unha iniciativa transformadora baseada no crecemento compartido para xerar un impacto social que cree progreso e desenvolvemento responsable

Mercadona busca contribuír a mellorar a calidade de vida das persoas e a innovar para transformar a sociedade, a través dunha visión conxunta compartida por todos os que forman o proxecto Mercadona: “Ser unha empresa que a xente queira que exista e sinta orgullo dela”.

Para iso, fomenta un comportamento responsable e unha actitude de transparencia e diálogo que lle permite á compañía impulsar medidas que contribúen a mellorar os ámbitos nos que desenvolve a súa actividade.

  • Crecemento sostible e compartido. Mercadona busca como empresa contribuír a xerar emprego, prosperidade e riqueza.

PIB nacional e emprego de Mercadona en 2023

  • Compromiso Ético. Mercadona é dende 2011 asinante do Pacto Mundial, iniciativa a través da que a Organización das Nacións Unidas promove os distintos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). A compañía traballa continuamente para dar resposta ás necesidades formuladas por aqueles ODS nos que máis inflúe o impacto da súa actividade.

Cumprimento ODS Mercadona 2019

  • Integración en mercados municipais. A empresa impulsa o comercio de proximidade nas zonas e barrios en que ten presenza e mantén un compromiso especial coa convivencia de formatos tradicionais.

Total de supermercados Mercadona en mercados municipais

  • Mercadona Social e Responsable. A compañía fomenta o seu propio plan de acción social a través do apoio a diversas institucións e entidades sociais que, cada ano, axudan a moitas persoas.

Colaboracións de Mercadona 2023

  • Sistema de xestión medioambiental e Economía Circular. Mercadona ten entre as súas prioridades o respecto ao medio ambiente e dedica cada vez máis esforzos a reducir o impacto ambiental da súa actividade, para producir máis con menos recursos, promovendo a Economía Circular nos seus procesos.

Investimento en protección do medio ambiente e redución de emisións de CO2 de Mercadona

Outras Informacións