Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

O Traballador

 Aposta polas personas

O talento de 99.000 persoas comprometidas coa excelencia

Mercadona conta cun cadro de persoal de 99.000 persoas, 3.500 delas en Portugal, altamente comprometidas e que comparten a paixón pola excelencia no servizo. Para acadar esta motivación e rendemento, a compañía basea a súa política de Recursos Humanos na verdade universal de que “para poder recibir, primeiro hai que dar”. Para conseguilo, a compañía mantén unha política de Recursos Humanos que fomenta valores irrenunciables e esenciais para as persoas:

  • Estabilidade: empleo estable y de calidad.
  • Igualdade: a misma responsabilidad, mismo sueldo.
  • Formación e promoción: 100 millóns de euros investidos en formación e 1.171 persoas promovidas ao ano.
  • Conciliación: en 2022, 3.574 personas gozaron de permisos de nacemento e 14.928 persoas gozaron de xornadas reducidas. Ademais, Mercadona implantou unha xornada laboral de cinco días á semana para o persoal dos supermercados que supón unha medida pioneira.
  • Retribución: reparto dos beneficios obtidos ao longo do ano. A compañía comparte o 25% do beneficio anual entre o cadro de persoal.

O Traballador, que é quen ten que satisfacer “O Xefe”, ten que estar á súa vez satisfeito porque o único que é difícil de imitar é a excelencia no servizo.

Principais datos sobre as traballadoras e os traballadores de Mercadona en 2022

Outras Informacións