AVISO DE COOKIES

Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros coa finalidade de facer que a súa navegación sexa segura, facer análise estatística das visitas á web, así como coñecer o seu comportamento. Se desexa máis información pode consultar a nosa POLÍTICA DE COOKIES. Pode aceptar o uso de cookies pulsando "ACEPTAR" ou Configurar/Rexeitar o seu uso pulsando pulsando "CONFIGURAR/REXEITAR".

Imagen del logo de Mercadona en una de sus puertas de entrada a las tiendas. El logo está compuesto por una cesta llena de productos, principalmente verduras.

O Traballador

 Aposta polas personas

O talento de 85.800 persoas comprometidas coa excelencia

Mercadona conta cun cadro de persoal de 85.800 persoas altamente comprometidas e que comparten a paixón pola excelencia no servizo. Para acadar esta motivación e rendemento, a compañía basea a súa política de Recursos Humanos na verdade universal de que “para poder recibir, primeiro hai que dar”. Para conseguilo, a compañía mantén unha política de Recursos Humanos que fomenta valores irrenunciables e esenciais para as persoas:

  • Estabilidade: empleo estable y de calidad.
  • Igualdade: a misma responsabilidad, mismo sueldo.
  • Formación e promoción: 70 millóns de euros investidos en formación e 860 persoas promovidas ao ano.
  • Conciliación: en 2018, 2.360 traballadoras optaron por alongar a súa baixa maternal 30 días e 16.062 traballadores gozaron de xornada reducida.
  • Retribución: reparto dos beneficios obtidos ao longo do ano. A compañía comparte o 25% do beneficio anual entre o cadro de persoal.

O Traballador, que é quen ten que satisfacer “O Xefe”, ten que estar á súa vez satisfeito porque o único que é difícil de imitar é a excelencia no servizo.

Principais datos sobre as traballadoras e os traballadores de Mercadona en 2018

Outras Informacións