Medidas para coidar o planeta de Mercadona

Medidas sostibles de Mercadona para seguir coidando o planeta

22 de abril de 2022
  • En 2021 Mercadona investiu 49 millóns de euros en políticas de Medio Ambiente.
  • O Sistema de Xestión Ambiental de Mercadona ten como obxectivo reducir o impacto ambiental xerado pola actividade da compañía.

Mercadona continúa co seu compromiso de seguir coidando o planeta. Para iso, dende hai anos, a compañía conta cun sistema de xestión ambiental propio baseado en identificar, previr e reducir os impactos ambientais xerados pola súa actividade.

En 2021, Mercadona investiu 49 millóns de euros en protección do medio ambiente, adaptando constantemente o sistema ás demandas sociais e aos propios obxectivos da empresa.

O Sistema de Xestión Ambiental de Mercadona está centrado en tres áreas principais: optimización loxística, eficiencia enerxética e xestión de residuos.

Optimización loxística

Un dos piares fundamentais de Mercadona é facer o mellor uso posible dos medios dispoñibles. O que se coñece dentro da xestión loxística de Mercadona como “transportar máis con menos recursos”, a través de diferentes estratexias dirixidas a transportar a máxima cantidade de produtos usando o menor número de traxectos para reducir os impactos asociados a este proceso.

Ademais, dende a compañía promóvese a busca de novas e mellores solucións loxísticas para abastecer mellorando a sostibilidade e o ámbito urbano.

Algunhas medidas de optimización loxística en Mercadona:

Eficiencia enerxética

Mercadona traballa na incorporación continúa de medidas de eficiencia enerxética dentro da súa rede de tendas e dos seus bloques loxísticos.

Sen sacrificar a calidade de servizo, a compañía extrae o máximo rendemento posible aos recursos enerxéticos e aspira a seguir mellorando. Algunhas medidas de eficiencia enerxética de Mercadona:

  • 1.379 tendas ecoeficientes.
  • Máis de 1.700 puntos de recarga para vehículos eléctricos.
  • 11.500 paneis solares nas tendas e bloques loxísticos.

Xestión responsable de residuos

O Sistema de Xestión Ambiental de Mercadona céntrase na redución como principal estratexia para a xestión responsable de residuos.

Algunhas medidas de xestión responsable de residuos de Mercadona: