Medidas de aforro enerxético nas tendas de Mercadona

O compromiso de Mercadona co aforro enerxético

23 de outubro de 2020
  • Mercadona aposta pola eficiencia enerxética en todos os seus procesos para un uso responsable da enerxía.  
  • As medidas implantadas nas novas tendas eficientes permiten un aforro enerxético de ata un 40% respecto a unha tenda tradicional.
  • A compañía inviste máis de 40 millóns de euros anuais en materia de medio ambiente.

Unha das áreas fundamentais nas que se centra a política medioambiental de Mercadona é o uso responsable da enerxía. A compañía continúa fomentando o uso de enerxías renovables tanto nas súas tendas como nos seus bloques loxísticos, impulsando iniciativas para reducir o consumo e ser máis respectuosos co medio ambiente.

Vídeo en español

En materia de aforro enerxético, Mercadona ten implantadas varias medidas como a renovación das súas tendas a un novo modelo máis eficiente e sostible. Estes espazos de venda consomen ata un 40% menos en iluminación e refrixeración con respecto a unha tenda tradicional.

A compañía conta con máis de 800 supermercados adaptados a este novo modelo que dispón dun sistema de iluminación LED, contribúe á recuperación e ao reaproveitamento da calor residual, introduce melloras de illamento e un sistema de xestión de alarmas que garante a diario a temperatura óptima dos mobles refrixerados.

Para lograr o obxectivo de reducir o consumo, os supermercados da cadea dispoñen tamén dun sistema automático que xestiona os horarios de apertura e peche, para garantir que os sistemas de iluminación, extracción e climatización estean só acendidos cando sexa necesario. Nesta liña, Mercadona conta cun sistema de aforro enerxético na instalación de climatización que permite adaptar o consumo en función da temperatura exterior de maneira automática.

Medidas de aforro enerxético nas tendas de MercadonaResumo dalgunhas das medidas de aforro enerxético de Mercadona.

Por outro lado, existen outras iniciativas ecoinnovadoras que Mercadona leva a cabo para reducir impactos en materia enerxética, como a implantación de xardíns nalgunhas tendas para mellorar a súa integración no ámbito, reducindo a contaminación e o denominado “efecto illa de calor”. Este é o caso das cubertas axardinadas nalgúns supermercados de Madrid que achegan vantaxes estéticas, sociais e medioambientais tanto á tenda como ao ámbito.

Política de Medio Ambiente de Mercadona

Mercadona dispón dende hai anos dun sistema de xestión ambiental propio co obxectivo de reducir o impacto dos seus procesos. A compañía investiu máis de 40 millóns de euros en protección do medio ambiente o pasado exercicio. A política medioambiental de Mercadona céntrase en tres áreas: aforro enerxético, optimización loxística e xestión responsable dos residuos.

Imaxe de cabeceira: Zona de conxelados nun supermercado.

Logo EActiVate