Detalle das novas papeleiras para reciclar da zona de mesas e cadeiras da sección Listo para Comer de Mercadona

Cúmprese un ano da Estratexia 6.25 de Mercadona para a redución do plástico

08 de outubro de 2021
  • A través da súa Estratexia 6.25 e cun investimento de 140 millóns de euros a empresa ten o obxectivo de reducir un 25 % o plástico dos seus envases, facelos todos reciclables e xestionar todos os residuos deste material de aquí a 2025.
  • No último ano a compañía cumpriu coas dúas primeiras accións do plan e converteu todos os seus centros en Tendas 6.25 en menos dun ano, o que supuxo un investimento de 30 millóns de euros.
  • A cadea está levando a cabo a súa Estratexia 6.25 para a redución de plástico e a xestión do seu residuo e en menos dun ano transformou todos os seus centros ao modelo Tenda 6.25.

Mercadona, fiel ao seu compromiso “Si a seguir coidando o Planeta”, ademais de reforzar os seus sistemas xa consolidados de reutilización e reciclaxe de envases comerciais, desenvolve dende hai dous anos a Estratexia 6.25 para a redución do plástico e a adecuada xestión dos seus residuos.

A estratexia consta de seis accións concretas para conseguir en 2025 un triplo obxectivo: reducir un 25 % de plástico nos seus envases, que todos os envases de plástico sexan reciclables e reciclar todo o seu residuo plástico.

Con este obxectivo, a compañía xa eliminou as bolsas de plástico dun só uso en todas as seccións, que substituíu por bolsas compostables (evitando 3.200 t de plástico ao ano); así como eliminou os produtos desbotables de plástico dun só uso, que substituíu por útiles sostibles fabricados con materiais máis respectuosos co medio ambiente (redución de 3.000 t de plástico ao ano). Durante os próximos anos os envases que utilizará a compañía serán reciclables e seguirá reducindo o plástico nos envases de marca propia en colaboración cos seus provedores. Ademais, a compañía proporcionará información aos “Xefes” (clientes) sobre reciclaxe para impulsar e facilitar a separación de residuos tanto nas tendas como nos fogares.

Para levar a cabo a redución de plástico nos seus envases, a empresa está aplicando diferentes estratexias como a eliminación do plástico que non achega valor, a substitución por outros materiais (sempre que non lle afecte á calidade e seguridade alimentaria), a redución, a reutilización ou a incorporación de material reciclado na súa composición para diminuír o uso de materiais virxes e fomentar a economía circular.

Mercadona xa realizou múltiples cambios, como por exemplo cambiar a bolsa de plástico por caixa de cartón en toda a categoría de cápsulas de café Hacendado, ademais de reducir o plástico nas propias cápsulas, o que supón unha redución total de 783 t/ano. O envase das tabletas de Chocolate Classic Hacendado tamén cambiou de plástico a papel, reducindo así 35 t/ano; ou as bolsas de bocadillo, antes de plástico e agora de papel, que supoñen unha redución de 186 t/ano. A categoría de ambientadores de variñas tamén foi modificada na súa totalidade e o cambio a envase de vidro supón unha redución de 160 tn/ano. Son múltiples os exemplos de redución que a compañía está impulsando, buscando sempre opcións máis sostibles na súa aposta por fomentar a economía circular e a reutilización dos materiais e recursos.

Exemplos da redución de plástico que Mercadona está levando a cabo nos seus envasesExemplos da redución de plástico que Mercadona está levando a cabo nos seus envases.

A compañía investirá máis de 140 millóns de euros na Estratexia 6.25, un paso adiante no seu compromiso de seguir coidando o Planeta

No último ano a compañía xa cumpriu coas dúas primeiras accións do plan e co compromiso de converter todos os seus centros en Tendas 6.25 en menos dun ano, o que supuxo un investimento de 30 millóns de euros.

O desenvolvemento da Estratexia 6.25 leva consigo modificacións en diferentes procesos da compañía, dende o redeseño dos envases do futuro en coordinación cos provedores, á adaptación das tendas e a loxística, a xestión de residuos, etc. En total, Mercadona ten previsto investir máis de 140 millóns de euros nos próximos catro anos para levar a cabo todos os movementos que forman parte da devandita estratexia.

En sete meses, e a pesar da situación provocada pola crise sanitaria, a empresa transformou todas as súas tendas ao novo modelo ‘Tenda 6.25’, que ofrece aos Xefes información sobre reciclaxe, novas bolsas de sección, pictogramas indicativos nos envases para facilitar a correcta separación, novas papeleiras para reciclar nas seccións, nas entradas e na sección de Listo para Comer. Ademais, para este novo modelo mellorouse o sistema de xestión de residuos, e ampliouse coa recollida de cápsulas de café.

Cabe destacar o esforzo da compañía por desenvolver unha correcta xestión dos residuos que se xeran nas tendas. Grazas á loxística inversa e ao seu modelo de xestión de envases comerciais, Mercadona puido reciclar, só en 2020, 12.000 t de filme plástico, das cales 3.000 toneladas son reutilizadas para elaborar as bolsas reutilizables de compra, e evitar o uso de máis de 180.000 toneladas ao ano de materiais dun só uso.

Os sistemas de reutilización e reciclaxe xa consolidados na empresa, as súas estratexias de prevención do desperdicio alimentario e redistribución de excedentes e a Estratexia 6.25, fan que Mercadona recupere anualmente máis de 250.000 toneladas de materiais reciclables que pasan a ser de novo materias primas en ciclos produtivos e permiten avanzar de forma eficiente, e en colaboración cos Xefes, cara á Economía Circular.

Gastos de xestión de residuos de Mercadona durante 2020Gastos de xestión de residuos de Mercadona durante 2020.

A cadea comezou a traballar na Estratexia 6.25 en 2019 implicando a todos os traballadores da empresa no reto de Seguir Coidando o Planeta e facendo máis sostibles diferentes procesos da cadea de montaxe. Neste sentido, a empresa conta cun equipo de traballo que coordina todas as áreas de actuación da estratexia e está formado por traballadores e traballadoras dos diferentes procesos da compañía como Tendas, Prescrición, Informática, Compras, Loxística, Xurídico, Financeiro, Relacións Externas e Obras.

A empresa irá facilitando información sobre a Estratexia 6.25 na sección ‘Coidemos o Planeta’ da súa web corporativa; onde, ademais, “O Xefe” encontrará contido sobre reciclaxe, sostibilidade e o compromiso medioambiental de Mercadona; tamén visible na memoria de Medio Ambiente da compañía.

Texto 2 Imagen Tienda 6.25

Detalle das novas papeleiras para reciclar da zona de mesas e cadeiras da sección Listo para Comer en MercadonaDetalle das novas papeleiras para reciclar da zona de mesas e cadeiras da sección Listo para Comer.