Redución de emisións de CO2 en Mercadona

Mercadona máis sostible coa súa primeira estrela Lean & Green

16 de xullo de 2021
  • Mercadona certifica unha redución do 27 % de emisións de CO2 equivalente nos seus procesos loxísticos entre 2016 e 2020, superou así o obxectivo inicial do 20 %.
  • En 2020 a compañía adheriuse á iniciativa internacional Lean & Green, impulsada en España pola AECOC. O Plan de Redución de Emisións deseñado por Mercadona, que foi premiado, certifica a diminución, de polo menos un 20 %, das súas emisións loxísticas nos últimos 5 anos.
  • Tras reavaliar os seus procesos, poñer en marcha novas estratexias de sostibilidade e introducir importantes melloras.

A AECOC, Asociación de Fabricantes e Distribuidores, concedeulle a Mercadona a súa primeira estrela Lean & Green por acreditar unha redución igual ou superior ao 20 % nas súas emisións de CO2 equivalente producidas nos seus procesos loxísticos en 2020, redución que chegou ao 27 %. Este importante logro é froito do ambicioso Plan de Redución de Emisións elaborado e posto en marcha por Mercadona, que foi premiado en 2021 por Lean & Green.

Lean & Green é a maior plataforma europea de colaboración enfocada na redución das emisións asociadas á cadea de subministración. A iniciativa está aliñada cos obxectivos marcados polo Acordo de París (COP21) para alcanzar a neutralidade climática en 2050.

Co obxectivo de ser un referente en sostibilidade, dende 2020 Mercadona forma parte desta iniciativa internacional e interprofesional á que xa están adheridas máis de 200 empresas europeas. Para iso, deben contar cun sistema de seguimento das súas emisións trazable e transparente, ademais de compartir boas prácticas con outras empresas tanto nacionais como internacionais.

O programa Lean & Green está estruturado en cinco niveis, cada un deles con obxectivos de redución de gases de efecto invernadoiro cuantificables. Unha vez alcanzado o obxectivo de cada nivel, prémiase a empresa cunha estrela, ata un total de 5. Mercadona, unha vez obtida a primeira estrela, seguirá traballando no seu Plan de Redución ata conseguir os esixentes obxectivos que se propuxo.

“Os valores de Lean & Green están aliñados cos obxectivos do modelo de transporte sostible e optimización loxística de Mercadona” sinala o director de Transporte Sostible de Mercadona, Paco Roselló, quen engade que “o compromiso de Mercadona para coidar o Planeta é visible en múltiples procesos da empresa, entre eles a loxística, fundamental para a nosa actividade. Adherirnos a Lean&Green significou mellorar en trazabilidade e transparencia, pero sobre todo axúdanos a ser máis esixentes con nós mesmos e avanzar nos obxectivos marcados polo Pacto Verde Europeo”. Ademais, afirma que “grazas ás accións que dende hai varios anos está levando a cabo Mercadona logramos bos resultados, como demostra o 27 % de redución conseguido, que supuxo deixar de emitir á atmosfera máis de 80.000 toneladas de CO2 equivalente”. Roselló afirma que “imos polo bo camiño, incluso en momentos críticos como os vividos coa actual crise sanitaria en Mercadona seguimos dicindo Si a coidar o Planeta”.

Loxística sostible: comprometidos co ámbito

A compañía seguiu revisando os seus procesos loxísticos e introducindo melloras que, no seu conxunto, permitiu optimizar a cadea de subministración para facela cada vez máis sostible. Para iso incorporou solucións como, por exemplo, o uso de combustibles menos contaminantes como son o gas natural licuado (GNL) ou o gas natural comprimido (GNC), melloras nos gases utilizados nos equipos de refrixeración dos vehículos, a renovación da frota cara a estándares de motor máis avanzados e eficientes ou reparticións de última milla en núcleos urbanos realizadas por camións coas normas de control de emisións máis restritivas do mercado. Ademais, seguiu impulsando a súa Estratexia do Oito, con diversas iniciativas combinadas que permiten mellorar o comportamento ambiental da súa frota, tales como a aposta polas “Compras sobre Peirao”, que reducen a pegada de carbono; o aproveitamento da “Loxística Inversa” para optimizar os traxectos de retorno; a utilización dun pool de envases reutilizables, facilmente reparables e reciclables ou o fomento do ecodeseño de envases e embalaxes para aproveitar ao máximo o espazo de carga e evitar así “transportar aire”.

Grazas a todos estes movementos e ao esforzo constante e conxunto do seu departamento de loxística e dos Provedores Totaler cos que colabora, no momento do peche de 2020 a compañía certificou importantes avances, tal e como reflicten estes datos: o 99 % da súa frota responde ao estándar Euro VI D, dispón de 103 camións propulsados con GNL e GNC, implantou a loxística silenciosa en horas val en máis de 700 tendas e alcanzou unha taxa de carga de camións do 85 %, a pesar da complexidade dos cambios loxísticos que houbo que realizar en 2020 e 2021 por causa da pandemia.

En canto ás frotas de Servizo a Domicilio e Mercadona Online, estanse introducindo furgonetas Bifuel e, en paralelo, estanse realizando probas con furgonetas eléctricas.

Ademais, nos Bloques Loxísticos de Mercadona estanse realizando importantes melloras de aforro e eficiencia enerxética como son a introdución da iluminación Led e a instalación de paneis solares fotovoltaicos nalgúns deles, como Villadangos e Vitoria-Gasteiz.