Façana exterior botiga de Mercadona

Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona

05 de juny de 2023
  • La companyia disposa des de fa anys d’un Sistema de Gestió Ambiental propi que es basa a identificar, prevenir i reduir els impactes de la seva activitat en l'entorn.

Mercadona és conscient de la importància de cuidar el planeta i del paper crucial que té l'adopció de pràctiques més sostenibles per a la societat, i és per això que té un compromís ferm per preservar el medi ambient i fer front als desafiaments ambientals d’avui dia.

La companyia desenvolupa un Sistema de Gestió Ambiental propi que busca identificar, prevenir i reduir els impactes de la seva cadena de muntatge en l'entorn a través de l’optimització logística, l’eficiència energètica i la reducció de residus.

Vídeo en castellà

Optimització logística

Una de les estratègies fonamentals per minimitzar l'impacte és l'optimització logística, basada en la premissa de "transportar més amb menys recursos". Es tracta d'optimitzar cada trajecte per així reduir el nombre de desplaçaments i minimitzar la congestió del trànsit, entre d'altres.

Així mateix, continua amb la cerca constant de modes de transport més sostenibles amb combustibles alternatius i estratègies per millorar l'últim quilòmetre.

Un dels darrers exemples en aquesta matèria és la prova de camions tractors cent per cent elèctrics. Aquest fet converteix Mercadona en la primera empresa del sector a Espanya que fa aquestes avaluacions, un avenç pioner en el procés de descarbonització del transport l’any 2050, en línia amb els compromisos d'emissions neutres que recull el Pacte Verd Europeu.

Altres mesures d’optimització logística a Mercadona:

  • Ús de combustibles menys contaminants a través de camions de gas, flota EURO 6 o superior, furgonetes ECO, transport ferroviari i incorporació de camions bitràiler i megatràiler.
  • Millora en els equips de fred dels camions i les furgonetes, que empren refrigerants naturals més eficients i sostenibles.
  • Adhesió a iniciatives com Lean & Green.

Eficiència energètica

L'eficiència energètica és una altra de les àrees fonamentals per cuidar el medi ambient. La companyia disposa de tecnologies i diferents pràctiques per reduir el consum d'energia i disminuir la seva petjada de carboni.

En el seu model de botiga propi i pioner, Mercadona té implementades diferents mesures d'estalvi energètic, com ara els sistemes d'il·luminació eficients, plaques solars a les cobertes i equips i maquinàries d'última generació: murals frigorífics o mobles de congelació tancats.

Reducció de residus

Finalment, Mercadona promou la reducció del consum de matèries primeres i la producció de residus amb estratègies que promouen la reutilització i el reciclatge.

En són exemples les bosses amb un 70 % de plàstic reciclat, la reducció de materials en els seus envasos de marca pròpia o la instal·lació de papereres per al reciclatge a les seves botigues. Igualment, la companyia treballa per millorar els processos interns i promoure l'economia circular, per a la qual cosa busca alternatives més sostenibles.

Altres exemples

Les donacions dels excedents d'aliments són una altra manera de reduir el malbaratament alimentari i el seu impacte en el medi ambient.

A més, posa a disposició dels "Caps" (clients) punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. En aquest sentit, la companyia està ampliant la seva xarxa de recàrrega semiràpida amb l'objectiu de millorar el servei i passar de donar 3,7 kW a 22 kW. Per a això, té previst invertir 21 milions d'euros per implantar aproximadament 5.000 punts de recàrrega semiràpida i convertir la xarxa de recàrrega de Mercadona en una de les xarxes privades més grans d'Espanya i del sud d'Europa.

Un model d'empresa responsable

La cura del medi ambient té un paper fonamental en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) del Pacte Mundial. La companyia és sòcia d'aquesta iniciativa d’ençà del 2011 i treballa d’una manera constant per promoure pràctiques més sostenibles i donar resposta als objectius en què més influeix l'impacte de la seva activitat.

A través del Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona, la companyia compleix amb els ODS següents:

Objetivos de Desarrollo Sostenible del Sistema de Gestión Ambiental