Reducció petjada de carboni en Mercadona en 2021 respecte a 2015

Mercadona reduïx un 38 % la seua petjada de carboni

16 de novembre de 2022
  • La companyia calcula la seua petjada de carboni per a estudiar i establir iniciatives de descarbonització.
  • Mercadona està alineada amb els objectius de l'Acord de París (COP21) per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2050.
  • Estalvi i eficiència energètica i logística sostenible, entre les mesures per a reduir la petjada de carboni.

Mercadona no és aliena als problemes climàtics de l'actualitat. Per això, dins del seu compromís amb el planeta, l'empresa ha calculat les emissions que genera la seua activitat amb l'objectiu de visualitzar els seus principals focus d'impacte per a poder reduir-los.

Vídeo en espanyol

Des de 2015, la companyia ha reduït en un 38 % la seua petjada de carboni i, en conseqüència, els gasos d'efecte d'hivernacle que afecten l'augment de la temperatura global del planeta.

Estos gasos afecten l'activitat de Mercadona, però també s'emeten en processos propis de l'empresa. Per este motiu, i com a compromís amb els objectius marcats per l'Acord de París (COP21) per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2050, Mercadona ha calculat el seu impacte mesurant l'evolució de les emissions des de 2015 fins a 2021. Gràcies a este mesurament, Mercadona pot acreditar una reducció d'emissions del 38 % en 2021 respecte a 2015.

Algunes mesures de Mercadona per a reduir la petjada de carboni

  • Substitució de gasos refrigerants mitjançant la instal·lació de sistemes de refrigeració amb CO2 transcrític i subcrític, que utilitzen refrigerants naturals més sostenibles i eficients.
  • Control de fugues de gasos refrigerants, complint els mètodes del manteniment preventiu i mitjançant el telecontrol de mecanismes.
  • Instal·lació de 9.000 plaques solars a les botigues.
  • Estalvi energètic a les botigues eficients de Mercadona, amb nous murals frigorífics, mobles de congelat tancats i instal·lació de LED, entre altres
  • Logística sostenible a través de camions de gas, flota EURO 6 o superior, furgonetes ECO, transport ferroviari, incorporació de camions bitràiler i megatràiler.

Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona

Des de fa anys, la companyia disposa d'un sistema de gestió ambiental propi basat en el fet d'identificar, previndre i reduir els impactes ambientals generats per la seua activitat.

En 2021, Mercadona va invertir 49 milions d'euros en protecció del medi ambient, adaptant constantment el sistema a les demandes socials i els objectius propis de l'empresa.

Este sistema està centrat en tres àrees principals: optimització logística, eficiència energètica i gestió de residus. Coneix tots els fets de Mercadona dins d'estes matèries.