Supermercat Mercadona situat al Mercat Central de Tarragona

L'impacte del projecte conjunt de Mercadona a Espanya

04 de juliol de 2018
  • Mercadona compra 17.533 milions d'euros l'any a Espanya, un 85 % del total.
  • L'activitat de Mercadona i la seua cadena de muntatge suposa l'1,7 % del PIB, amb 19.500 milions d'euros d'aportació, i el 3 % de l'ocupació total a Espanya, amb 545.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts.
  • Mercadona, els seus interproveïdors i alguns proveïdors especialistes conformen un clúster industrial de 249 fàbriques a Espanya.

 

Vídeo en espanyol

El model de Mercadona té per objectiu, no només satisfer "El Cap" (client), el treballador o el proveïdor, sinó també la societat amb què la companyia conviu. Per això, basa el seu model en el creixement compartit.

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és contribuir al seu desenvolupament i progrés d'una manera sostenible per a construir un model d'empresa que faça que la gent se senta orgullosa que existisca.

Mercadona col·labora amb fabricants i proveïdors per a fomentar un creixement compartit i sostenible que genere valor en els entorns on es troba present. A més, aposta des de fa anys per la creació i la consolidació d'una indústria productiva i eficient al país.

A més de treballar amb els seus interproveïdors, Mercadona col·labora amb més de 700 proveïdors, tots especialistes, i això li ha permés impulsar durant els últims anys un important clúster industrial al país, amb 249 fàbriques i un total de 54.163 treballadors.

La inversió conjunta de Mercadona i el seu clúster industrial ha superat els 1.700 milions d'euros el 2017.

Així mateix, l'activitat indirecta de Mercadona, a través de la col·laboració que manté amb més de 2.700 proveïdors comercials i de serveis i 20.000 PIMES i productors de matèries primeres locals, també és motor de creixement compartit per a la societat.

Segons l'últim estudi de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), l'activitat de Mercadona i la seua cadena de muntatge suposa l'1,7 % del PIB, amb 19.500 milions d'euros d'aportació, i el 3 % de l'ocupació total a Espanya, amb 545.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts.

En termes d'ocupació, Mercadona va generar 5.000 noves ocupacions estables i de qualitat el 2017, i va arribar a tindre una plantilla de 84.000 persones, i els seus interproveïdors més de 3.900 noves ocupacions, amb l'efecte dinamitzador consegüent en l'economia.

Addicionalment, el 2017, la contribució tributària de Mercadona a les administracions públiques va ser de 1.441 milions d'euros en concepte de tributs tant directes com indirectes.

Principals xifres de la cadena agroalimentària sostenible de Mercadona

Aposta per l'origen nacional en Mercadona i el sector primari

Mercadona treballa per a emprendre la modernització de la seua cadena agroalimentària sostenible i aposta per l'estabilitat, la projecció de futur, la seguretat en la compra i l'especialització, amb l'objectiu que totes les parts obtinguen rendibilitat i, per tant, sostenibilitat. Per això, Mercadona col·labora amb el sector primari nacional. Concretament, amb 8.600 agricultors, 5.200 ramaders i 12.000 pescadors de tot Espanya.

Esta aposta permet a Mercadona, a més de reforçar el seu assortiment eficaç per disposar dels millors proveïdors del seu sector, cada vegada més locals i especialistes en productes, seguir avançant en el seu compromís, sempre que siga viable, d'utilitzar matèries primeres d'origen nacional. És un fet que Mercadona porta a terme compres a Espanya que superen els 17.500 milions d'euros l'any, un 85 % del total de productes i serveis.

Xifres de col·laboració de Mercadona amb agricultors, ramaders i pescadors

Transformant Mercadona: impacte social

La transformació que porta a terme Mercadona, tant per a renovar les botigues, la logística i altres processos, té també un important impacte positiu per a la societat. De fet, els 1.008 milions d'euros d'inversió que ha fet el 2017 han tingut un efecte multiplicador rellevant sobre l'economia de les zones on Mercadona està implantada, perquè genera un impuls molt clar a l'activitat industrial, l'ocupació i les rendes dels entorns en què la companyia desenvolupa la seua activitat.

En la mateixa línia contribuiran els 8.500 milions d'euros que Mercadona destinarà a transformar la companyia en el període 2018-2023 amb l'impacte positiu consegüent en la societat de la qual forma part.

Inversió de Mercadona el 2017 i en el període vinculat entre 2018-2023

Un model de responsabilitat i innovació social

Mercadona manté un compromís amb el creixement sostenible que es plasma en un desenvolupament responsable de la seua activitat i permet ajudar a la consecució dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per l'organització de les Nacions Unides. Mercadona és, a més, sòcia del Pacte Mundial, iniciativa promoguda per la mateixa organització.

La companyia ha seguit impulsant el seu Pla d'Acció Social, a través del qual ha donat suport a diferents iniciatives en les quals ha participat en totes les comunitats autònomes. El 2017 Mercadona va donar més de 9.600 tones d'aliments a bancs d'aliments i altres entitats. En este mateix marc, Mercadona continua el seu programa de col·laboració diària amb més de 140 menjadors socials de tot Espanya.

A més, el 2017 Mercadona ha consolidat la innovació social de les seues botigues, després d'invertir més d'1,5 milions d'euros en l'elaboració de 3.142 nous murals elaborats amb la tècnica trencadís instal·lats a les pescateries i els punts d'acabat de carn de les botigues. Per això, ha col·laborat amb 28 fundacions i centres ocupacionals, així com amb Pamesa Cerámica, i ha comptat amb l'esforç de més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual que diàriament han treballat en l'elaboració d'estos murals.

En matèria de medi ambient, Mercadona té un sistema de Gestió mediambiental propi enfocat cap a tres àrees: optimització logística, eficiència energètica i reducció de residus. Així mateix, la companyia desenvolupa diferents estratègies per a reduir el desaprofitament alimentari.

En este àmbit, Mercadona ha sigut reconeguda com la segona empresa més responsable pel rànquing Merco Responsabilitat i Govern Corporatiu 2017, que avalua variables com el comportament ètic, la transparència, el compromís amb el medi ambient o la qualitat laboral.