Logo de Mercadona realitzat amb plantes

Mercadona promou els objectius de desenvolupament sostenible del Pacte Mundial de Nacions Unides

11 de abril de 2018
  • Mercadona, com a sòcia de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides, forma part d'un grup de treball junt amb una altra vintena d'organitzacions per a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la indústria d'alimentació i begudes amb la publicació d'una Guia de Bones Pràctiques per al sector.
  • Addicionalment, el model d'empresa de Mercadona contribueix al compliment d'altres objectius de desenvolupament sostenible com el d'Igualtat de Gènere o Reducció de Desigualtats.

L'any 2015 els líders mundials van adoptar un conjunt de metes globals a aconseguir en el 2030: eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. Per a aconseguir aquestes metes es van definir 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que permeten als governs, al sector privat i a la societat civil construir una visió de futur i escometre mesures sostenibles per a aquest planeta.

La Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, organització pertanyent a les Nacions Unides que treballa per la defensa dels valors fonamentals en matèria de Drets Humans, Normes Laborals, Medi ambient i Lluita contra la Corrupció, i de la qual Mercadona és sòcia des de 2011 junt amb una vintena de companyies, pimes i associacions sectorials, ha creat un grup de treball per a promoure aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la indústria d'alimentació i begudes. L'objectiu del grup ha sigut la creació d'una Guia de Bones Pràctiques per a donar a conéixer les diferents accions que es poden incorporar en el Pla Estratègic de les empreses que vulguen contribuir al desenvolupament d’aquests.

Document en espanyol:

 

Guía Sectorial en ODS. Sector agroalimentario

Descargar

 

 

 

 

En l'àmbit de la Responsabilitat Social de Mercadona cal destacar la contribució a l’ODS 5 (Igualtat de Gènere), ja que amb el seu model empresarial la companyia es regeix pel Principi d'equitat de "a mateixa responsabilitat, mateix sou" sense discriminació de cap tipus. A més, gràcies a les col·laboracions de Mercadona amb diverses fundacions i centres ocupacionals, s'ha comptat amb el treball de més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual per a l'elaboració de murals decoratius per a les botigues amb la tècnica del trencadís, contribuint d'aquesta manera al desenvolupament de l’OD 10 (Reducció de les Desigualtats).

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d’RSE de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és contribuir al seu desenvolupament i progrés de forma sostenible. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Com a part d'aquesta política, Mercadona treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire en les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients, així com en la construcció de cobertes enjardinades i jardins verticals en les seues botigues.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona compta amb un Sistema de Gestió Mediambiental propi, enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus; part d'aquest sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i busca conjuntament amb els interproveïdors la conversió de residus en nous recursos.

A més, Mercadona col·labora amb més de 140 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats benèfiques de tota Espanya per a la donació diària d'aliments, així com la col·laboració en campanyes de recollida d'aliments.

Mercadona és des de 2009 membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en el qual tots els seus participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat.