Trabajador de Mercadona

Traballadoras e traballadores de Mercadona

Traballadoras e traballadores de Mercadona

O talento de 104.000 persoas comprometidas coa excelencia

O Traballador é, tras "O Xefe" (cliente), o segundo compoñente da empresa que Mercadona busca satisfacer dentro do seu Modelo de xestión ético e responsable. En Mercadona, quen ten que satisfacer "O Xefe" (cliente), ten que estalo tamén.

Todas as persoas que forman parte da compañía son un activo moi valioso e, no seu conxunto, conforman un equipo de alto rendemento, comprometido coa excelencia e coa máxima satisfacción da clientela.

Para satisfacer as súas traballadoras e traballadores, Mercadona aplica unha política de Recursos Humanos recoñecida por ofrecer emprego estable e de calidade, entre outros valores. É grazas a esta política diferencial que Mercadona dispón dun equipo cohesionado, inzado de talento e con capacidade de mellorar constantemente.

persoas con emprego estable e de calidade Mercadona

 

Outras Informacións

Traballadora en sección de Chacinería

Ofertas de Emprego de Mercadona

Coñece as ofertas de emprego de Mercadona

Ofertas