Trabajador de Mercadona

Traballadoras e traballadores de Mercadona

Traballadoras e traballadores de Mercadona

O talento de 90.000 persoas comprometidas coa excelencia

O Traballador é, despois do "Xefe" (cliente), o segundo compoñente da empresa que Mercadona procura satisfacer dentro do seu Modelo de xestión ético e responsable. En Mercadona, quen ten que satisfacer "O Xefe" (cliente), ten que estar satisfeito.

Todas as persoas que forman parte da compañía son un activo moi valioso e, no seu conxunto, conforman un equipo de alto rendemento, comprometido coa excelencia e a máxima satisfacción dos seus clientes.

Para satisfacer as súas traballadoras e traballadores, Mercadona aplica unha política de Recursos Humanos recoñecida por ofrecer emprego estable e de calidade, entre outros valores. É grazas a esta política diferencial que Mercadona dispón dun equipo cohesionado, inzado de talento e con capacidade de mellorar constantemente.

Outras Informacións

Traballadora en sección de Chacinería

Ofertas de Emprego de Mercadona

Coñece as ofertas de emprego de Mercadona

Ofertas