Trabajador de Mercadona

Diversidade e Inclusión

Diversidade e Inclusión

Unha forza laboral diversa é unha das nosas mellores vantaxes competitivas. Cremos que os equipos de traballo deben ser diversos, xa que isto aumenta nun alto grao a súa competitividade e despréndeos de limitacións. Cando entran en contacto puntos de vista e experiencias diferentes melloran notablemente os resultados obtidos.

A través dunha cultura empresarial inclusiva, baseada no noso Modelo de Calidade Total e en valores como o respecto, a equidade e o recoñecemento positivo das diferenzas, buscamos a integración plena e satisfactoria de cada persoa. Estas políticas axúdannos a satisfacer os/as nosos/as traballadores/as, incrementando o seu sentimento de pertenza e fidelización coa empresa, pero tamén a atraer novo talento diverso.

Outras Informacións

Traballadora en sección de Chacinería

Ofertas de Emprego de Mercadona

Coñece as ofertas de emprego de Mercadona

Ofertas