Trabajador de Mercadona

Condicións traballadoras e traballadores de Mercadona

Condicións traballadoras e traballadores de Mercadona

"Para poder recibir, primeiro hai que dar”.

As condicións laborais de Mercadona destacan por ofrecer emprego estable e de calidade mediante un Modelo de Recursos Humanos que fomenta a formación, a promoción interna e a equidade, entre outros valores.

A política de Recursos Humanos de Mercadona foi recoñecida pola Organización Internacional do Traballo (OIT) e é a primeira empresa do sector Distribución no ranking Merco Talento.

Que ofrece Mercadona?

  • Emprego estable e de calidade

O cadro de persoal de Mercadona dispón de contratos fixos e salarios que superan a media do sector.

Sueldo de Mercadona

  • Unha política retributiva diferencial

Mercadona reparte unha parte do seu beneficio anual co cadro de persoal. Ademais, as traballadoras e traballadores benefícianse dunha política retributiva con incrementos salariais en cada paso de tramo (ano de antigüidade), ata cinco tramos en cada posto.

Tabla de salarios

  • Oportunidades de Formación e Promoción interna

Se ás persoas as formas e lles dás oportunidades, xeras un viveiro de talento.

  • Medidas para a Conciliación

Mercadona trata de que o seu cadro de persoal concilie os seus roles profesionais e persoais. Entre outras medidas, ofrece a posibilidade de ampliar un mes máis a baixa maternal e dispón de centros infantís nalgúns dos seus bloques loxísticos. Ademais implantou unha xornada laboral de cinco días á semana (5+2) para o persoal dos supermercados que supón unha medida pioneira ao permitir 140 días libres ao ano.

 

  • Transparencia e Participación

Mercadona comparte a información e os obxectivos da empresa co seu cadro de persoal. Ademais, para desenvolver o talento das persoas, fomenta o diálogo e a súa participación, xa que para obter as mellores ideas hai que aproveitar a creatividade de todas as persoas que forman a compañía.

Outras Informacións

Traballadora en sección de Chacinería

Ofertas de Emprego de Mercadona

Coñece as ofertas de emprego de Mercadona

Ofertas