Trabajador de Mercadona

Condicións traballadoras e traballadores de Mercadona

Condicións traballadoras e traballadores de Mercadona

"Para poder recibir, primeiro hai que dar”.

As condicións laborais de Mercadona destacan por ofrecer emprego estable e de calidade mediante un Modelo de Recursos Humanos que fomenta a formación, a promoción interna e a equidade, entre outros valores.

A política de Recursos Humanos de Mercadona foi recoñecida pola Organización Internacional do Traballo (OIT) e é a primeira empresa do sector Distribución no ranking Merco Talento.

Que ofrece Mercadona?

  • Emprego estable e de calidade

Os empregados de Mercadona dispoñen de contratos fixos e soldos que superan a media do sector.

  • Unha política retributiva diferencial

Mercadona reparte unha parte do seu beneficio anual co cadro de persoal. Ademais, os traballadores de Mercadona benefícianse dunha política retributiva con incrementos salariais en cada paso de tramo (ano de antigüidade), até cinco tramos en cada posto.

  • Igualdade e Equidade

En Mercadona fomentamos os valores da igualdade, a diversidade e a tolerancia, e é por iso que non distinguimos por sexo, idade ou outra condición. Un dos feitos é que "a mesma responsabilidade, o mesmo soldo".

  • Oportunidades de Formación e Promoción interna

  • Medidas para a Conciliación

Mercadona trata de que o seu cadro de persoal concilie os seus roles profesionais e persoais. Entre outras medidas, ofrece a posibilidade de ampliar un mes máis a baixa maternal e dispón de centros infantís nalgúns dos seus bloques loxísticos.

 

  • Transparencia e Participación

Mercadona comparte a información e os obxectivos da empresa cos seus traballadores. Alén diso, para desenvolver o talento das persoas, fomenta o diálogo e a súa participación, xa que para obter as mellores ideas hai que aproveitar a creatividade de todas as persoas que forman a compañía.

Outras Informacións

Traballadora en sección de Chacinería

Ofertas de Emprego de Mercadona

Coñece as ofertas de emprego de Mercadona

Ofertas