Nova Memòria Medi Ambient

Nova Memòria de Medi Ambient de Mercadona

21 de juny de 2019
 • Mercadona llança una nova edició biennal de la seva Memòria de Medi Ambient, amb totes les iniciatives en la matèria.
 • Mercadona ha destinat 74 milions d'euros d'inversió els darrers dos anys a millorar els seus processos per a la protecció del medi ambient.
 • Entre les mesures, destaquen la política de reducció gradual de plàstics i els avenços en estalvi energètic gràcies a l'aposta per noves botigues eficients.

Mercadona no és aliena als reptes als quals s'enfronta la societat de què forma part. Entre les estratègies principals per satisfer la societat que l'envolta i conviure-hi, Mercadona disposa des de fa anys d'un sistema de gestió ambiental propi centrat a reduir impactes en tres àrees principals: logística, consum energètic i gestió de residus.

Mercadona considera que una gestió mediambiental efectiva és crucial per al bon funcionament i la sostenibilitat d'una empresa. És per això que, en els darrers dos anys, ha destinat 74 milions d'euros d'inversió per implantar mesures que millorin els seus processos en benefici del medi ambient.

La política integral de gestió ambiental de Mercadona i els seus últims fets es poden consultar a la Memòria de Medi Ambient 2017-2018.

 

Memòria mediambiental 2017-2018

Descargar

 

 

 

Resum de la política de gestió ambiental de MercadonaResum de la política de gestió ambiental de Mercadona.

 • Optimització logística

Mercadona disposa d'una estratègia de transport sostenible per adequar-se als nous reptes operatius i ambientals que van sorgint en l'entorn. L'objectiu general de la logística de Mercadona és "transportar més amb menys recursos". A més de la gestió eficient de la flota de transport per carretera, mitjançant estratègies com l'optimització de l'ompliment de camions, la logística inversa o l'aposta per megatràilers, la companyia està fent proves amb combustibles i tecnologies alternatives que permetin mantenir l'eficiència logística i millorar els impactes ambientals.

Totes les mesures d'optimització logística de Mercadona es poden consultar a l'última memòria.

 • Estalvi energètic

L'ús responsable de l'energia és un dels compromisos de Mercadona. Entre les mesures principals en aquest àmbit, hi ha la posada en marxa de la renovació de les seves botigues amb un nou model de botiga més eficient, que incorpora més mesures d'estalvi energètic.

Algunes de les mesures d'estalvi energètic de MercadonaAlgunes de les mesures d'estalvi energètic de Mercadona.

Cal destacar també els jardins urbans que Mercadona té implantats en façanes o cobertes d'algunes botigues com a mesura per millorar l'aïllament acústic i tèrmic dels supermercats, amb els beneficis consegüents tant per a la biodiversitat com per a l'entorn dels veïns.
Totes les mesures d'estalvi energètic de Mercadona es poden consultar a l'última memòria.

 • Gestió de residus

La presència de residus al medi natural constitueix un impacte ambiental important i un tema de què la societat és cada vegada més conscient.

La prevenció és l'estratègia fonamental de Mercadona en la gestió dels residus. En els darrers dos anys, la taxa de reciclatge del total de residus de la companyia se situa en el 76 %. També destaquen les diverses estratègies de Mercadona per evitar el malbaratament d'aliments.

A més d'aplicar nombroses iniciatives encaminades sobretot a la prevenció de residus, Mercadona col·labora activament amb proveïdors, instituts tecnològics i altres actors socials en la recerca de les millors estratègies per abordar el repte que planteja especialment la contaminació que causen els plàstics.

Totes les mesures de gestió de residus de Mercadona es poden consultar a l'última memòria.

Política de reducció de plàstics a Mercadona

Mercadona està desenvolupant una estratègia global a mitjà termini per reduir l'ús de plàstics en els seus processos. A més, la companyia està duent a terme accions concretes que avancen cap a aquest objectiu i implantant alternatives ja disponibles. En són exemples els següents:

 • Mercadona ha eliminat els microplàstics de tots els seus productes de cosmètica i cura personal.
 • Mercadona treballa perquè el 100 % dels envasos de marca pròpia siguin reutilitzables, reciclables o compostables en els propers anys.
 • Mercadona ha eliminat les bosses de plàstic d'un sol ús a la línia de caixes i n’ha culminat la substitució per la tradicional bossa de ràfia de Mercadona, per noves bosses de paper reciclable i per noves bosses amb un 50-70 % de plàstic reciclat procedent de l'embalatge utilitzat a les botigues.
 • Mercadona està fent proves en algunes botigues per incorporar bosses de material compostable i bosses reutilitzables a la secció de Fruita i Verdura.
 • Mercadona ha substituït el plàstic dels bastonets per a les orelles Deliplus per material cel·lulòsic.
 • Els envasos de la nova secció "A punt per Menjar" de Mercadona estan fets de cartró i polpa de cel·lulosa, que s’extreu de la canya de sucre.

Mesures d'eliminació o reducció de plàstics a MercadonaMesures d'eliminació o reducció de plàstics a Mercadona.

 • Altres compromisos

Mercadona manté un diàleg constant amb tots els seus grups d'interès, fruit del qual sorgeixen compromisos i iniciatives encaminats a millorar la sostenibilitat, compartir bones pràctiques i abordar nous reptes. Un exemple d'aposta per la sostenibilitat és la política de pesca sostenible de Mercadona o la política de benestar animal de Mercadona.

Mercadona és conscient que li queda molt per millorar, però els resultats aconseguits animen la companyia a seguir treballant en aquesta direcció.

Tots els fets de Mercadona en matèria de medi ambient es poden consultar a l'última memòria.