Nova bossa compostable de secció disponible a totes les botigues de Mercadona

Mercadona compleix amb el seu compromís i elimina les bosses de plàstic d'un sol ús a totes les botigues

26 de gener de 2021
  • El 2025, Mercadona haurà reduït el plàstic un 25 % als seus lineals, farà servir únicament envasos reciclables i reciclarà tots els seus residus plàstics.
  • La companyia invertirà més de 140 milions d'euros en l'Estratègia 6.25. Avui completa, a tota la cadena, el compliment de la primera de les seves 6 accions, fet que suposa la reducció de 3.200 tones de plàstic a l'any.
  • El 2021 la cadena transformarà tots els seus centres al model Botiga 6.25, en què es faran visibles els canvis que l'empresa està duent a terme per a reduir el plàstic.

Mercadona, fiel a su compromiso “Sí a seguir cuidando el Planeta”, cumple el primer hito de la Estrategia 6.25, que ha llevado a cabo a lo largo de 2020, y elimina las bolsas de plástico de un solo uso de todas las secciones de sus tiendas físicas, en el servicio a domicilio y online.

Mercadona, fidel al seu compromís "Sí a seguir cuidant el Planeta", compleix la primera fita de l'Estratègia 6.25, que ha portat a terme al llarg del 2020, i elimina les bosses de plàstic d'un sol ús de totes les seccions de les botigues físiques, del servei a domicili i de l’online.

Ara la cadena ofereix als Caps (clients) bosses compostables, fabricades a partir de fècula de patata, que s’han de llençar al contenidor de matèria orgànica, com indica el pictograma que s'ha inclòs a les bosses amb la intenció de facilitar als clients la separació i el reciclatge dels residus. Aquest símbol també s'ha incorporat a la resta de bosses de la línia de caixes, on Mercadona disposa des de fa temps de tres opcions reutilitzables i sostenibles.

A més, la companyia ha disposat papereres diferenciades a totes les seccions, perquè els clients puguin llençar els residus de manera separada i contribuir, així, a l'economia circular. El compliment d'aquesta primera acció de l'Estratègia 6.25 suposa una reducció de 3.200 tones de plàstic a l'any.

L'Estratègia 6.25 de Mercadona, que té el triple objectiu per al 2025 de reduir el plàstic un 25 %, fer tots els envasos reciclables i reciclar tots els residus plàstics generats a les instal·lacions, s'està duent a terme a través d'un total de 6 accions que comporten modificacions en diferents processos de la companyia, des del redisseny dels envasos del futur en coordinació amb els proveïdors fins a l'adaptació de les botigues i la logística, la gestió de residus, etc. En total, la companyia té previst invertir més de 140 milions d’euros els quatre anys vinents per dur a terme totes les fites que componen aquesta estratègia.

Mercadona va crear un equip de treball transversal per identificar i definir els canvis que s’han d’implementar en els diferents processos de la cadena de muntatge

La cadena va començar a treballar en aquesta estratègia el 2019, implicant tots els treballadors de l'empresa en el repte de Seguir Cuidant el Planeta i fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge.

L'empresa té un equip de treball que coordina totes les àrees d'actuació de l'Estratègia 6.25. Aquest equip està format per treballadors i treballadores dels diferents processos de la companyia, com Botigues, Prescripció, Informàtica, Compres, Logística, Financer, Recursos Humans, Relacions Externes i Obres.

En els darrers quatre mesos, Mercadona ha adaptat 72 botigues de la cadena a Espanya i Portugal al model Botiga 6.25, que s'anirà estenent a tota la cadena durant el 2021.

Aquests centres, en què ja es poden observar avenços de l'estratègia, tenen com a objectiu escoltar l'opinió de clients i treballadors respecte de totes les accions que l'empresa està desenvolupant. Durant aquest temps, s'han rebut més de 5.000 opinions i suggeriments, tant de clients com de treballadores i treballadors, que estan contribuint a millorar l'aplicació de les diferents accions definides per a reduir el plàstic i impulsar l'economia circular.

Treballadors de Mercadona amb les noves bosses compostablesTreballadors de Mercadona amb les noves bosses compostables.

Mercadona anirà facilitant informació sobre l'Estratègia 6.25 a la secció 'Cuidem el Planeta' del seu web corporatiu, en què "El Cap" també trobarà contingut sobre reciclatge, sostenibilitat i el compromís mediambiental de la companyia. Texto 2 Imagen Tienda 6.25

Una política d’acció social sostenible integrada en l’estratègia d’RSE de Mercadona

Dins el compromís de compartir amb la societat part de tot el que en rep, Mercadona desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, Mercadona col·labora amb més de 290 menjadors socials, 60 bancs d'aliments i altres entitats socials de tot Espanya i Portugal, als quals fa donacions diàriament, i participa en les campanyes de recollida d'aliments que aquestes entitats organitzen. De fet, el 2020 la companyia ha donat a totes aquestes entitats i organitzacions un total de 17.000 tones d'aliments -15.800 a Espanya i 1.200 a Portugal. Aquestes quantitats s’han anat incrementant des que la companyia va prendre la decisió de reforçar els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb què col·labora habitualment.  Mercadona també col·labora estretament amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, que es basa en els principis de l’Economia Circular i està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica, la gestió de residus, la producció sostenible i la reducció del plàstic. En aquest sentit, destaca que Mercadona, juntament amb els seus Proveïdors Totaler, treballa en l'Estratègia 6.25 per aconseguir el 2025 un triple objectiu: reduir un 25 % de plàstic, que tots els envasos d'aquest material siguin reciclables i reciclar tot el residu plàstic. A més, treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

Pensant en la mobilitat sostenible de "El Cap" (client), l'empresa disposa ja de 1.350 places d'aparcament amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics ubicades als pàrquings de 501 botigues. Mercadona va començar a instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics el 2017, amb la implantació del Nou Model de Botiga Eficient, i preveu seguir augmentant aquesta xifra al llarg del 2020.

Des de l'any 2011, Mercadona és sòcia del Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Estratègia 6.25

Logo EActiVat