Cada vegada són més les nostres Botigues 6.25, que compleixen els objectius de la nostra estratègia de reducció de plàstic de cara al 2025.

Mercadona accelera la seva estratègia per reduir el plàstic amb una inversió de més de 140 milions d'euros

25 de novembre de 2020
  • La cadena ha creat un equip de treball transversal per identificar i concretar els canvis que caldrà introduir en els diferents processos de la cadena de muntatge per reduir el plàstic.

Seguim demostrant amb fets el nostre compromís amb la reducció de plàstic. Durant el mes d'octubre passat, la nostra Estratègia 6.25 ha arribat a 72 botigues, convertides en Botigues 6.25, que fan visibles les 6 accions d'aquesta estratègia. Un projecte de Mercadona més verda, que és de tots i que només podem aconseguir amb el vostre ajut.

Dins del seu compromís de "Donar el Sí a Cuidar més el Planeta", Mercadona té previst invertir més de 140 milions d'euros en els cinc anys vinents per reduir el plàstic a través de l'Estratègia 6.25.

La cadena va començar a treballar en aquesta estratègia el 2019, implicant tots els treballadors de l'empresa en el repte de Seguir Cuidant el Planeta i fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge.

L'Estratègia 6.25, que té el triple objectiu per al 2025 de reduir un 25 % el plàstic, fer tots els envasos reciclables i reciclar tots els residus plàstics, s’està duent a terme a través de 6 accions que impliquen canvis en diferents processos de la companyia, des de la definició dels envasos del futur fins a la coordinació amb els proveïdors, l'adaptació de les botigues, la gestió dels residus, la logística, etc.

L'empresa té un equip de treball que coordina totes les àrees d'actuació de l'Estratègia 6.25. Aquest equip està format per treballadors i treballadores dels diferents departaments de la companyia, com Botigues i Prescripció Peribles, Obres i Expansió, Prescripció Secs i Informàtica, Logística, Compres, Financer i Relacions Externes.

En els darrers dos mesos, Mercadona ha adaptat 72 botigues de la cadena per transformar-les en Botigues 6.25, en què ja es poden observar avenços de l'Estratègia. El seu objectiu és escoltar l'opinió dels "Caps" (clients) i els treballadors respecte de totes les accions que l'empresa està desenvolupant en el context de l'Estratègia 6.25. De fet, durant aquest temps ja s'han rebut més de 1.300 suggeriments i opinions, tant de clients com de treballadores i treballadors, que estan contribuint a millorar les diferents accions que Mercadona està posant en pràctica.

Texto 1 Imagen Tienda 6.25

Membres integrants de l'equip de treball de l'Estratègia 6.25 de Mercadona.

Les Botigues de 6.25 estan repartides per totes les províncies espanyoles i a la ciutat de Matosinhos, districte de Porto, Portugal. Aquest model de Botiga s'anirà extrapolant a tota la cadena durant l’any vinent.

L'Estratègia 6.25 per a la reducció del plàstic: una Mercadona més verda

La primera i la segona de les accions d'aquesta estratègia se centren en el fet que, al llarg del 2020, Mercadona eliminarà les bosses de plàstic d'un sol ús a totes les seccions, i també els articles de plàstic d'un sol ús. La tercera és que fins al 2025 la companyia es compromet a disminuir en un 25 % l'ús de plàstic dels seus envasos eliminant el que no afegeixi valor, substituint-lo per altres materials i incorporant plàstic reciclat. La quarta mesura és el compromís de la companyia perquè el 2025 tots els seus envasos de plàstic siguin reciclables.

La cinquena acció de l'Estratègia 6.25 compromet Mercadona a reciclar el 100 % dels residus plàstics de les botigues físiques i del Servei a Domicili i Online. En sisè lloc, Mercadona ajudarà els "Caps" a reciclar, proporcionant-los informació útil sobre reciclatge, tant a la botiga com als envasos, a través de pictogrames indicatius.

 

Texto 2 Imagen Tienda 6.25

Per dur a terme aquesta Estratègia, l'empresa formarà els 90.000 empleats que integren Mercadona a Espanya i Portugal. A més, ha transmès els objectius de l'Estratègia als proveïdors, que ja treballen en el seu desenvolupament juntament amb els departaments de Compres i Prescripció.

Mercadona anirà facilitant informació sobre l'Estratègia 6.25 a la secció 'Cuidem el Planeta' del seu web corporatiu, en què "El Cap" també trobarà contingut sobre reciclatge, qüestions mediambientals i els fets sostenibles de Mercadona.

Una política d’acció social sostenible integrada en l’estratègia d’RSE de Mercadona

Dins el compromís de compartir amb la societat part de tot el que en rep, Mercadona desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, Mercadona col·labora amb més de 280 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats socials d’Espanya i Portugal, als quals dona aliments diàriament, i participa en les campanyes de recollida d'aliments que aquestes entitats organitzen.

Mercadona també col·labora intensament amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat, a què dedica cada dia més esforços per Seguir Cuidant el Planeta; d'aquí el reforç del seu compromís amb la inversió de 44 milions d'euros el 2019 en mesures de protecció ambiental.

Per a això, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, que es basa en els principis de l’Economia Circular i està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica, la gestió de residus, la producció sostenible i la reducció del plàstic. A més, la companyia treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

Aquestes àrees de treball no són quelcom nou per a Mercadona, que disposa de nombrosos exemples, com ara el pool d'envasos reutilitzables de Logifruit, que fa 25 anys que està en marxa; el model de gestió de residus, gràcies al qual la companyia dona una segona vida a més de 220.000 tones de cartó i plàstic a l'any (el 100 % dels embalatges que fa servir l'empresa i que posteriorment recicla), o l'eliminació de la bossa de plàstic d'un sol ús a la línia de caixes que va implantar el 2019 i que va posar a disposició dels "Caps" una bossa de paper reciclable, una bossa de plàstic reutilitzable elaborada amb plàstic reciclat i el cistell de ràfia reutilitzable i fet també amb material reciclat, que es va introduir fa anys a tota la cadena.

A més, des de l'any 2011, Mercadona és sòcia del Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

 

Logo EActiVat