Coberta enjardinada en un pati d'illa a Madrid

Espais verds en cobertes i façanes de Mercadona

12 de abril de 2019
  • La companyia té cobertes enjardinades en patis d'illa i jardins verticals en façanes a 5 botigues de Madrid.
  • A més d'aportar beneficis mediambientals a la comunitat, aquesta iniciativa suposa la integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Capacis, que s’encarrega del manteniment.

Mercadona té el compromís de fomentar una bona relació i convivència amb els veïns dels barris on té els seus supermercats. En són un exemple els jardins urbans que la companyia té instal·lats en cobertes de patis d'illa i a les façanes d'algunes de les seves botigues a Madrid.

Vídeo en castellà

En total són 5 els espais verds creats per millorar l'entorn i que, a més, aporten beneficis mediambientals i socials. En concret, Mercadona disposa de cobertes enjardinades en tres supermercats ubicats en patis d'illa al passeig del General Martinez Campos, 39, a Bravo Murillo, 5 i a Ayala, 89. A més, té instal·lats jardins verticals a les façanes dels supermercats d'Asura, 56 i Estocolmo, 22.

Per a aquests espais s'han utilitzat espècies autòctones de baixes necessitats hídriques, que redueixen la contaminació i l'anomenat efecte “illa de calor”. A més, contribueixen a millorar l'entorn dels veïns i la sostenibilitat urbana amb una millora de l'esperança de vida i del balanç energètic dels edificis.

En total, aquestes cobertes representen 6.610 m2 de zones enjardinades amb la reducció consegüent del CO2 en l'entorn més proper. Així mateix, gràcies a les mesures adoptades juntament amb l'ONG SEO/Birdlife, s'afavoreix la biodiversitat i la protecció de les aus, a les quals es proporcionen llocs d'alimentació i de descans.

A més d'aquests beneficis mediambientals, aquesta iniciativa també té un component social important. De la construcció, el manteniment i la conservació d'aquests jardins urbans se n'encarrega la Fundació Capacis, entitat dedicada a la inserció social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

Altres zones verdes integrades en l'arquitectura de les botigues són els jardins verticals. Aquests tipus de zones aporten avantatges estètics i climàtics, tant per a la botiga com per a l'entorn. Contribueixen a la reducció de la calor, a l'aïllament acústic i a la mitigació del soroll, a banda de millorar la biodiversitat del medi ambient urbà.

Altres iniciatives de Responsabilitat Social de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és tornar part de tot el que en rep. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, Mercadona treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, que està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus. Part d'aquest sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i busca la conversió dels residus en nous recursos conjuntament amb els proveïdors totaler, amb mesures com la recent substitució de bosses de plàstic.

A més, Mercadona col·labora amb més de 170 menjadors socials i 60 bancs dels aliments i altres entitats socials de tot Espanya, a les quals dona aliments diàriament, i participa en campanyes de recollida d'aliments. Igualment, treballa amb més de 28 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.

D’ençà del 2009, Mercadona és membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els seus participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, està adherida des de l'any 2011 al Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Les darreres mesures de Responsabilitat Social es poden consultar aquí.