Mercadona culmina la implantació de les bosses de paper i material reciclat a les seves botigues

Mercadona culmina la substitució total de les bosses de plàstic per altres de paper i de material reciclat

15 de abril de 2019
  • A partir d'avui 15 d'abril s'eliminen de totes les botigues les bosses de plàstic d'un sol ús. A les més de 1.600 botigues només hi haurà tres opcions per fer la compra: bosses de paper, bosses amb un 50-70 % de plàstic reciclat procedent de l'embalatge utilitzat a les botigues i cistells de ràfia.
  • Aquesta iniciativa suposa per a la companyia de supermercats reutilitzar 3.000 tones anuals del plàstic que recupera a les seves botigues i que converteix en bosses per a la compra. El procés, desenvolupat per Saica Natur, aconsegueix reintroduir el residu plàstic de Mercadona en nous recursos reciclats.
  • Mercadona anima els seus clients a reutilitzar les bosses i els cistells que tots tenim a casa, amb l'objectiu de fomentar, entre tots, els principis de l'Economia Circular.

Video en castellà

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, elimina avui definitivament les bosses de plàstic d'un sol ús de totes les seves botigues. Les més de 1.600 botigues de la cadena ja només oferiran als clients tres tipus de bosses: les de paper, les de ràfia i les bosses amb un 50-70 % de plàstic reciclat procedent de l'embalatge recuperat a les botigues.

Aquesta última alternativa és el fruit del compromís conjunt de clients, empleats i proveïdors, i de la seva implicació en l'aprofitament dels recursos, la reducció, la reutilització i el reciclatge per allargar la vida dels materials i evitar que acabin a l'abocador. Per a la seva fabricació, la companyia, aplicant els principis de l'Economia Circular, reaprofita anualment més de 3.000 tones de plàstic procedent dels embalatges recuperats a les botigues, que després envia als blocs logístics per logística inversa i, des d'allí, al gestor autoritzat Saica, que el converteix en gransa, perquè el fabricant Plasbel li doni una segona vida en forma de bosses per transportar la compra.

Amb aquesta mesura, que es va iniciar el 2018 a 66 botigues i s’ha anat implantant a la resta de la cadena de manera progressiva, "El Cap" (com la companyia denomina internament els seus clients) que hagi oblidat la bossa a casa ja pot triar entre el tradicional cistell de ràfia de 50 cèntims, una bossa de paper de 10 cèntims i una bossa amb un contingut de plàstic reciclat d’entre el 50 % i el 70 %, també de 10 cèntims. Totes aquestes opcions són reutilitzables i reciclables.

A més, la companyia instal·larà progressivament a totes les botigues un nou moble per a les bosses de plàstic que utilitzen els "caps" a les seccions de frescos, que està dotat d'un nou sistema dispensador que redueix el malbaratament de les bosses. El mecanisme de reposició és més fàcil i intuïtiu que l’anterior, de manera que facilita la tasca al treballador de la secció. Així mateix, està previst que aquestes bosses se substitueixin per altres de material compostable abans del 2021. Mentrestant, amb el compromís de reduir el consum de plàstic, s'ha suprimit la zona de pretall per disminuir la quantitat de plàstic que quedava al suport i que era rebutjada.

Totes aquestes iniciatives reforcen el compromís de Mercadona amb el desenvolupament d'una activitat sostenible, una aposta que la va portar el 2011 a ser la primera empresa del seu sector a introduir iniciatives per reduir la utilització de les bosses de plàstics d'un sol ús, i un any abans, el 2010, a esdevenir pionera en el reciclatge de plàstic amb projectes com l’abordat conjuntament amb el proveïdor totaler SPBerner per incorporar una nova línia de parament (galledes, gibrells, pals d'escombra i pals de fregar), fabricada amb el plàstic recuperat dels hivernacles.

Així mateix, la companyia col·labora des del 2001 amb Saica Natur, divisió del grup Saica que gestiona els residus i ofereix serveis mediambientals, a través dels seus productes Saica Zero, que busca reduir la generació de residus, millorar-ne la segregació i minimitzar l’enviament a l’abocador, i Saica Circular, que torna al mercat com a nous recursos allò que ja estat utilitzat.

Bossa de paper i bossa de material reciclat de Mercadona, totes elles reciclables i reutilitzablesBossa de paper i bossa de material reciclat de Mercadona, totes elles reciclables i reutilitzables

Procés desenvolupat per Saica Natur, que transforma el plàstic de Mercadona en nous recursos reciclatsProcés desenvolupat per Saica Natur, que transforma el plàstic de Mercadona en nous recursos reciclats

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d’RSE de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és tornar part de tot el que en rep. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, Mercadona treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients, així com en la construcció de cobertes enjardinades i jardins verticals a les seves botigues.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Mediambiental propi, que està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus. Part d'aquest sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i busca conjuntament amb els proveïdors totaler la conversió de residus en nous recursos, amb exemples com el de les bosses.

A més, Mercadona col·labora amb més de 170 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats benèfiques de tot Espanya a què dona aliments diàriament, i participa en campanyes de recollida d'aliments. Igualment, treballa amb més de 28 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.

D’ençà del 2009, Mercadona és membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, des de l'any 2011 és soci del Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Informació sobre Saica

El grup Saica és l'empresa líder a Europa en la fabricació de paper reciclat per a cartró ondulat. Té una producció anual de 3,3 milions de tones de paper, més de 10.000 empleats i presència a Espanya, França, Itàlia, Portugal, Regne Unit, Irlanda, Turquia, Luxemburg i Holanda. El grup Saica té quatre línies de negoci: fabricació de paper reciclat per a cartró ondulat (Saica Paper), recuperació de materials reciclables (Saica Natur), envasos de cartró ondulat (Saica Pack) i embalatge flexible (Saica Flex). La xifra de negoci del grup és de 4.161 milions d'euros al tancament del 2018.