Descobreix les característiques de l'aliment humit per a la teva mascota i com el pots combinar amb el sec.

L’aliment humit en la dieta de la teva mascota

12 de novembre de 2020

El teu gos o gat prefereix l'aliment humit al sec? Saps com l’has d’afegir a la seva dieta i què cal tenir en compte abans de donar-l’hi? T'ho expliquem tot en aquest article!

Què s'entén per aliment humit?

Es considera aliment humit el que té un contingut d’humitat igual o superior al 60 %.

El meu gos o gat es pot alimentar només amb aliment humit?

Texto 1 Imagen alimento húmedo

La resposta és sí, però només si l'aliment humit que utilitzem és un aliment complet. És a dir, només si es dona aquesta condició podem alimentar el nostre animal de companyia amb aquest tipus de pinso humit exclusivament, ja que un aliment complet cobreix totes les necessitats nutricionals.

Podem saber si un aliment humit és un aliment complet revisant l'etiqueta del producte. Si a l'envàs s'indica que és un aliment complementari, no es pot emprar exclusivament per a la ració diària, tret que s'utilitzi en combinació amb un altre aliment complet, tant humit com sec.

De manera que, si volem que la nostra mascota s’alimenti només amb aliments humits, li hem de proporcionar els que es considerin aliments complets.

Diferències en l'aportació nutricional de l’aliment humit i del sec

En general, si els aliments humits i els secs són aliments complets, en tots dos casos l'aportació és l'adequada per a l’alimentació correcta dels animals de companyia.

No obstant això, els aliments humits són menys calòrics per l’alt contingut d’aigua. Per tant, n’haurem de donar més quantitat per aportar les mateixes calories que amb un aliment sec. Així, doncs, la ració d'un aliment humit serà més gran que la d'un aliment sec.

També ens pot cridar l'atenció el contingut més baix de proteïna, greix o fibra d'aquest tipus de productes si els comparem amb el pinso sec. Això és a causa del contingut elevat d’humitat; els nutrients estan més diluïts en l'aliment. És per això que cal ingerir una quantitat més gran d'aliment humit que d'aliment sec per a rebre la mateixa quantitat de nutrients.

L'aliment humit i el sec es poden combinar?

Texto 2 Imagen alimento húmedo

Alternar aliments secs i humits en l'alimentació pot aportar més varietat i gaudi als nostres animals de companyia i, en determinades situacions, pot ser positiu per a la seva salut.

Si optem per una alimentació mixta, podem anar alternant aliments secs durant una temporada i aliments humits durant un altre període de temps. Es recomana fer aquests canvis de manera progressiva per evitar problemes digestius en el cas d'animals sensibles o que no estiguin acostumats als canvis d'alimentació freqüents.

És recomanable barrejar aliment humit i sec a la mateixa menjadora?

Texto 3 Imagen alimento húmedo

No és recomanable, sobretot si són dos aliments complets, ja que, si no controlem adequadament les dosis de tots dos productes, sobrealimentarem l'animal.

A més, barrejar-los en un mateix bol fa que s'alterin les característiques de l'aliment sec: la croqueta s'humiteja i s’estova, de manera que perd l'efecte beneficiós que pot tenir en la masticació. També es poden produir problemes de creixement microbià a les croquetes si la menjadora de la mascota no es neteja adequadament.

La conclusió és que podem optar per una alimentació mixta, alternant les dues classes d'aliment, humit i sec, però no barrejant-los. D’aquesta manera, ens podem beneficiar dels avantatges de tots dos tipus d'alimentació.

Avantatges i inconvenients de l'aliment humit enfront del sec

Texto 4 Imagen alimento húmedo

Avantatges

  • Els aliments humits solen ser molt apetitosos, de manera que poden ser molt útils per estimular la gana d’animals convalescents i també de mascotes amb problemes d’apetit o capritxoses amb el menjar.
  • Són més tous que un aliment sec. Se sol optar per aquests aliments en el cas de gossos o gats que han perdut peces dentals o que tenen algun problema a la boca que els impedeix mastegar correctament.
  • En tractar-se d'envasos petits i monodosi, solen ser més còmodes de transportar i ideals per a viatjar.
  • Aquest tipus d'aliments són una font extra d'hidratació. En el cas dels gats, que solen ser animals reticents a beure aigua, podem aconseguir que alhora que mengen ingereixin aigua, gràcies a l'alt contingut d’humitat d'aquests aliments.

Inconvenients

  • Atès l’alt contingut d'aigua dels aliments humits, la dosi diària necessària per cobrir els requeriments nutricionals sol ser força més elevada que la d'un aliment sec.
  • Un cop oberts, cal prestar especial atenció a la conservació i s'han de conservar en fred, ja que l’alt contingut d’aigua pot facilitar el creixement de microorganismes.
  • Com que són aliments tous i fàcils de mastegar, no exerceixen un efecte de neteja sobre la superfície de les dents com s'aconsegueix amb un aliment sec.

Altres recomanacions

Informa’t bé del paper dels aliments complets i complementaris en la dieta del teu animal de companyia.