Coneixes els components nutricionals del menjar de la teva mascota? T'expliquem què aporta cada un d'ells.

Components de l'alimentació de gossos i gats. Quines funcions tenen?

06 de octubre de 2020

Tots els nostres envasos de pinsos per a gossos i gats duen impresa una taula de components analítics, que cal que tinguem en compte a l'hora d'adquirir qualsevol d'aquests productes.

Què és la taula de components analítics?

Aquesta taula indica la composició analítica del pinso, de manera molt similar a la informació nutricional que contenen els envasos d'aliments destinats a l'alimentació humana.

Segons la legislació vigent, en el cas d'aliments "complets" i "complementaris" per a gossos i gats, s’han d’indicar els nivells dels components següents:

  • Proteïna
  • Contingut de greix
  • Fibra bruta
  • Matèria inorgànica (minerals)

Per la seva banda, el contingut en humitat dels aliments ha d’aparèixer si és superior al 14 %.

Així, doncs, aquesta taula ens indica la quantitat expressada en percentatge dels diferents components nutricionals de l'aliment. Tot seguit els analitzem un per un:

Proteïna

Texto 1 Imagen Componentes alimentación

La proteïna és important per al manteniment de les funcions vitals i de la musculatura de les nostres mascotes, ja que és font d'aminoàcids essencials i de nitrogen.

Un aliment amb un percentatge de proteïna més gran és millor?

Un contingut de proteïna més gran no vol dir que un pinso sigui millor des del punt de vista nutricional, ja que cada tipus d'aliment està dissenyat per a una classe d'animal o un estat fisiològic específic. Per exemple, no té la mateixa necessitat de proteïna un cadell, que es troba en fase de creixement i, per tant, necessita un nivell més gran d'aquest nutrient, que un animal adult o en etapa sènior.

La qualitat de la proteïna també és molt important, ja que com més gran en sigui la digestibilitat, és a dir, la quantitat que realment n’absorbeix l'organisme després de consumir-la, menor serà la quantitat que en necessitem per satisfer totes les necessitats de l'animal.

Problemes causats per un excés de proteïna

En general, l'equilibri és clau per a una nutrició saludable de les nostres mascotes, per la qual cosa s'aconsella que l'alimentació es basi en aliments equilibrats. És per això que no es recomanen les dietes amb un excés de proteïna, ja que l'augment de proteïna pot ocasionar carències d'altres nutrients essencials.

A més, a diferència del que passa amb els greixos i els hidrats de carboni, l'organisme no emmagatzema l'excés d'aminoàcids per a emprar-los posteriorment. Tots els animals de companyia tenen la capacitat de metabolitzar l'excés de proteïnes. Per tant, aportar un contingut de proteïnes superior al que la mascota pot assimilar suposa que aquest excés es perdi mitjançant l'orina, a través de la urea.

D'altra banda, en animals amb algun tipus de patologia específica, com ara malalties renals i hepàtiques, un excés de proteïna pot produir una superabundància d'amoníac en sang, que els és potencialment molt perillosa.

També hi ha determinades races, com ara la dàlmata, que per un problema genètic no metabolitzen l'àcid úric adequadament, i això els ocasiona problemes de formació de cristalls d'urat a l'orina. Es recomana que aquest tipus d'animals segueixin dietes especials amb un contingut de proteïna reduït.

No obstant això, en animals sans l'organisme és capaç d'eliminar l'excés de proteïna, principalment a través de l'orina.

És cert que els gats necessiten més proteïna que els gossos?

És així. Això és degut al fet que els gats tenen una capacitat limitada per adaptar el seu metabolisme als aliments baixos en proteïna.

Els gats necessiten una gran aportació de proteïna, perquè el seu metabolisme l’empra com a font principal d'energia gràcies a l'alta activitat dels enzims hepàtics. A més, els gats tenen una capacitat escassa per retenir i conservar el nitrogen i els aminoàcids essencials -tenen pèrdues abundants de nitrogen en orina.

Si la quantitat de proteïnes en la dieta del gat és insuficient o de baixa qualitat, el resultat és una pèrdua de massa corporal magra que pot reduir la capacitat de l'organisme per respondre a agents infecciosos, molt especialment en situacions d'estrès. Així mateix, hi ha alguns aminoàcids essencials, com la taurina, que el gat no pot sintetitzar i que cal aportar a través de la dieta.

Greix

Texto 2 Imagen Componentes alimentación

Quins són els beneficis i inconvenients del greix de l'aliment? El greix actua com a font d'energia i, a més, facilita l'absorció, l’emmagatzematge i el transport de vitamines liposolubles, com les vitamines A, D, E i K. També és font d'àcids grassos essencials, que mantenen la integritat funcional de les membranes cel·lulars i intervenen en la coagulació sanguínia, en el creixement i el desenvolupament del sistema nerviós, en el manteniment de la integritat de la pell i del pèl, i en la reproducció i la fertilitat.

Una aportació excessiva de greix a la dieta comporta una ingestió d'energia més gran i pot provocar obesitat en l'animal i altres patologies associades.

Fibra

Texto 3 Imagen Componentes alimentación

Pel que fa als beneficis de la fibra, actua com una font fermentable d'hidrats de carboni i contribueix a l'activitat intestinal i a una bona qualitat de les deposicions.

A més, contribueix al control del sucre i del colesterol en sang, ajuda a mantenir el pes corporal (el seu consum disminueix la sensació de gana i, per tant, la ingesta de l'animal) i té un efecte conegut sobre la població microbiana del còlon, el creixement de la qual afavoreix, de manera que ajuda a minimitzar altre tipus de bacteris patògens a l'intestí.

De quins ingredients s'obté la fibra?

La fibra aportada en els aliments procedeix principalment dels cereals, els vegetals, els tubercles, els llegums i les fruites que s’inclouen en el pinso.

Matèria inorgànica

Texto 4 Imagen Componentes alimentación

També se la coneix com a "cendra bruta" i representa principalment el contingut en minerals de l'aliment. Són elements inorgànics essencials per als processos metabòlics de l'organisme i es divideixen en:

  • Macroelements, que són els que es troben en quantitats apreciables a l'organisme, i inclouen el calci, el fòsfor, el magnesi, el sofre, el sodi, el potassi i el clor.
  • Microelements o oligoelements, que es troben en quantitats molt petites en l'organisme, com ara el zinc, el manganès, el seleni...

Quines funcions i beneficis tenen? Les funcions principals dels minerals es poden classificar en quatre grups:

  • Estructural: constitueixen l'esquelet, els músculs i les dents dels animals.
  • Fisiològica: com a electròlits en diferents teixits i fluids.
  • Catalítica: com a catalitzadors enzimàtics i hormonals.
  • Reguladora: intervenen en la replicació cel·lular i en la regulació de l'organisme.

Altres recomanacions

Aprèn a alimentar la teva mascota segons la seva etapa vital.