És fonamental que alimentis el teu gos o gat segons la seva etapa vital. T'expliquem com fer-ho.

Aprèn a alimentar la teva mascota segons la seva etapa vital (júnior, adult i sènior)

17 de setembre de 2020

És important adaptar l'alimentació a l'edat de la teva mascota. A més, hi ha diferents varietats de pinso per a gossos i gats: pinsos per a animals júniors (cadells), pinsos per a adults i pinsos per a animals sèniors (d'edat avançada), ja que les necessitats van variant al llarg de la vida de l'animal i els requisits nutricionals són diferents en cadascuna d'aquestes etapes.

Períodes de cada etapa de la vida de la teva mascota

El primer que s’ha de tenir clar és com es divideixen les etapes vitals dels gossos i els gats.

Infografía Etapas de la vida perros gatos catalán

Pel que fa als gossos:

  • Es considera que són cadells (júniors) fins als 8 mesos en el cas de les races petites, fins als 12 mesos en el de les races mitjanes i fins als 15 mesos en el de les races grans.
  • Per tant, un gos és adult a partir dels 8 mesos en el cas de les races petites, a partir de l’any en el de les races mitjanes i a partir dels 15 mesos en el de les races grans.
  • Un gos es considera sènior al voltant dels 8 anys en el cas de les races petites, al voltant dels 7 anys en el de les races mitjanes i al voltant dels 6 anys en el de les races grans.

Quant als gats:

  • Es considera que són gatons (júniors) fins a l'any.
  • A partir de l'any de vida, els gatons passen a l'etapa d'adults.
  • Es consideren sèniors quan compleixen els 10 anys, si bé a partir dels 7 anys es tornen més sensibles a l'efecte del pas del temps.

Com alimentar els gossos i els gats segons l’edat

Júnior

Si es tracta d'un cadell, és fonamental alimentar-lo amb un pinso específic per a cadells; com que són en la primera etapa de la seva vida, tenen unes necessitats d'alimentació especials, amb més requeriments nutricionals.

Així, doncs, cal que el cadell segueixi una dieta equilibrada i nutricionalment completa, que li aporti diàriament tots els nutrients que necessita per a un desenvolupament físic i mental correcte.

És fonamental comprovar que la dieta permet que l’animal guanyi pes, però sempre cal evitar sobrealimentar-lo per prevenir problemes d'obesitat o esquelètics, sobretot en el cas de les races grans. No és recomanable complementar la dieta amb altres aliments, ja que es podrien produir desequilibris nutricionals.

En el cas dels gatons, les necessitats d'energia i de nutrients són molt més elevades que les dels gats adults i necessiten rebre una alimentació apropiada que permeti el desenvolupament normal per preparar-los per a una vida llarga, activa i saludable.

Per tant, cal utilitzar un aliment dissenyat específicament per als gatons, ja que creixen molt ràpidament i doblen el seu pes al cap de deu dies d'haver nascut. Quan els gatons comencen a ingerir altres aliments a més de la llet materna, s'ha de mantenir la menjadora perfectament neta i renovar l'aliment dues vegades al dia, com a mínim.

La quantitat d'aliment sòlid ingerida augmenta amb l'edat, de manera que a partir de les sis setmanes els gatons ja es poden deslletar.

Adult

Si el gos o gat és un animal adult, s'ha d'alimentar amb un pinso dissenyat per a aquesta etapa, ja que té necessitats diferents de les dels cadells.

És fonamental alimentar l'animal amb una dieta equilibrada i nutricionalment completa, que li aporti diàriament tots els nutrients necessaris, en cobreixi les necessitats i tingui tot el gust perquè assaboreixi el menjar.

Sènior

En general, quan els animals arriben a una edat més avançada i entren en l’etapa sènior, són més sedentaris i no necessiten tanta aportació d'energia. En aquesta etapa, tenen altres necessitats nutricionals.

És per això que és molt important que segueixin una dieta específica per a aquesta etapa de la vida, amb un nivell adequat de proteïna que ajudi a mantenir la massa muscular, un nivell òptim de fibra i una densitat calòrica menor a través d'una aportació limitada de greixos, però amb tots els àcids grassos essencials.

Alimentació de gosses i gates lactants

L’alletament és l'etapa fisiològica de més exigència per a les gosses i les gates, durant la qual les necessitats energètiques poden augmentar de tres a quatre vegades més del normal.

En aquesta etapa, s’aconsella alimentar-les amb un pinso per a cadells, en el cas de les gosses, o per a gatons, en el cas de les gates, que puguin consumir també els cadells/gatons a l'hora de començar el deslletament.

Es tracta de pinsos amb un contingut energètic i nutricional més alt que altres tipus d'aliments per a adults, perquè la mare mantingui un bon estat de salut general, produeixi prou llet i alimenti els cadells/gatons per poder garantir el creixement òptim de la ventrada.

En el cas de les gosses lactants, les necessitats varien en funció del nombre de cadells, l’edat, la raça, les condicions ambientals i la setmana de lactació en què es troben. Les quantitats que s’indiquen a les guies d'alimentació s’haurien de repartir fins en tres preses.

Sempre que la gossa sigui capaç de racionar l'aliment, es recomana deixar el menjar a lliure disposició durant el període de lactació, perquè mengi la quantitat que necessiti al llarg del dia.

Quant a les gates lactants, les necessitats energètiques són més altes que en la gestació, ja que durant les quatre primeres setmanes de vida els gatons depenen completament de la llet de la mare. És normal que, durant aquest període de lactació, la gata perdi una mica de pes a mesura que va utilitzant les reserves corporals (mai més del 10 %). La gata recupera aquest pes quan es deslleten els gatons.

Després del deslletament, s'ha de disminuir la quantitat d'aliment gradualment, fins que la gata ingereixi les quantitats normals per al seu manteniment.

Altres recomanacions

Si necessites canviar l’alimentació de la teva mascota, t’expliquem com fer-ho de manera progressiva perquè el resultat sigui un èxit.