Att cliente

Ocupació

Condicions laborals dels nostres treballadors

Apliquem un model de Recursos Humans que ha estat reconegut per oferir llocs de treball estables i de qualitat (formació, promoció, bons salaris). Els nostres fets amb el treballador estan signats en el conveni amb els sindicats:  infomarció    

El treballador és molt important. Per oferir un servei excel·lent als nostres clients, els treballadors han d'estar satisfets. Un dels nostres objectius és disposar d'una plantilla satisfeta i motivada. Estem molt orgullosos dels nostres treballadors i treballadores.   

L'Organització Internacional del Treball de les Nacions Unides ha reconegut les condicions laborals de Mercadona:    http://www.noticiasmercadona.es/condiciones-laborales-mercadona-reconocidas-naciones-unidas/