Att cliente

Ocupació

Cerca de feina. Com puc treballar amb vosaltres o enviar el meu currículum?

L'única manera de fer-nos arribar el currículum és a través del web, inscrivint-te en les ofertes que siguin del teu interès. Hi pots accedir a través del nostre Portal d'Ocupació.
No gestionem sol·licituds de feina a través dels canals següents: telèfon, correu, xarxes socials o des del nostre formulari de contacte.