Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Mercadona amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

13 de juny de 2023
  • La companyia, sòcia des de l’any 2011 del Pacte Mundial de l'Organització de les Nacions Unides, treballa per donar resposta als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en què més influeix l'impacte de la seva activitat.

En un món cada vegada més conscient dels desafiaments globals, les empreses tenen un paper fonamental en la promoció i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) del Pacte Mundial. Aquests objectius, que estableix l'Organització de les Nacions Unides, persegueixen la construcció d'un futur sostenible i equitatiu per a tothom. És per això, que des de l’any 2011 Mercadona és sòcia d'aquesta iniciativa en què treballa de manera constant per donar resposta als objectius en què més influeix l'impacte de la seva activitat. A més, la companyia impulsa accions mediambientals, socials i de governança responsables i que repercuteixin positivament en els entorns on és present.

Vídeo en castellà

Mercadona i Objectius de Desenvolupament Sostenible

Mercadona té en curs diferents accions que ajuden a complir i promoure la majoria dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. En total, hi ha 17 ODS i la companyia dona resposta a aquells en què impacta la seva activitat.

Entre ells, hi ha l'eliminació de la pobresa, l'educació de qualitat, la igualtat, la defensa del medi ambient o el disseny de ciutats sostenibles.

En l’enllaç següent hi ha disponibles totes les accions que Mercadona té en curs.

Un model d'empresa social i sostenible

D’ençà de la seva fundació, Mercadona ha consolidat un projecte empresarial que impulsa el creixement compartit, generador de projectes solidaris i creador de riquesa conjunta. Aquests objectius els treballa a través del seu Pla d'Acció Social, amb què promou iniciatives d’índole diferent, com la solidària, formativa o innovadora, i hi dona suport, ja que són alhora elements clau de cohesió i equilibri social.

És un projecte que no només aporta valor a la societat, sinó que en forma part i, com a tal, col·labora amb l'objectiu de créixer plegats i construir "una empresa que la societat vulgui que existeixi i de la qual se senti orgullosa".