Mercadona promueve una gestión responsable en línea con su decisión de contribuir a proteger y preservar el planeta.

Creixement
sostenible i compartit

Mercadona promou una gestió responsable en línia amb la seva decisió de contribuir a protegir i preservar el planeta

2.170 M€

contribució tributària

(+11 %)

684.211

llocs de treball

(3,59 % de l'ocupació total a Espanya) 

2,05 %

del PIB a Espany

(27.246 M€ aportació conjunta) 

Compromisos mediambientals

Mercadona manté un compromís profund amb la cura i la protecció del medi ambient, i en tot moment persegueix dur a terme la seva activitat amb el mínim impacte possible.  

40 M€

d'inversió en protecció del medi ambient 

-38,4 %

d'emissions entre el 2015 i el 2022 

80 %

taxa reciclatge sobre els residus generats 

2.059

punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 


Un model social i responsable

El Pla d'Acció Social de Mercadona impulsa el creixement compartit, genera projectes solidaris i crea riquesa conjunta.  Un projecte amb l’objectiu de créixer juntament amb la societat i construir una empresa que la gent vulgui que existeixi i de la qual se senti orgullosa.

25.100

tones donades 

+22 %

respecte del 2021 

+550

entitats 

1,5 M €

en Targetes Societat per a refugiats d'Ucraïna 


Compromisos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Compromisos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Des de l’any 2011, Mercadona és signant del Pacte Mundial, iniciativa mitjançant la qual l'Organització de les Nacions Unides promou els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

La companyia treballa de manera constant per donar resposta als objectius en què més influeix l'impacte de la seva activitat, i impulsa accions mediambientals, socials i de governança responsables i que impactin positivament en els entorns on és present. 

Fes clic en qualsevol objectiu per conèixer les accions que Mercadona té en curs.