Mercadona promueve una gestión responsable en línea con su decisión de contribuir a proteger y preservar el planeta.

Creixement
sostenible i compartit

Mercadona s’implica amb La Societat per crear i construir un model de negoci que incrementi l'impacte positiu en l’entorn i en el planeta

2.604 M€

contribució tributària

(+15 %)

725.947

llocs de treball 

(3,66 % de l'ocupació total a Espanya)

2,1 %

del PIB a Espanya

(30.768 M € aportació conjunta)

Gestió mediambiental

Mercadona considera el medi ambient com un component més dins del seu model empresarial i, a través del seu Sistema de Gestió Ambiental, fa esforços constants per optimitzar l'ús dels recursos naturals i reduir al mínim l'impacte que la seva activitat genera en els diferents entorns on és present.

160.000

plaques solars

-38,4 %

d'emissions entre el 2015 i el 2022 

3.800

punts de recàrrega de vehicles elèctrics 


Compromisos amb la societat

El Pla d'Acció Social de Mercadona impulsa el creixement compartit a través de projectes solidaris, fonamentals per a l'equilibri social. Un projecte amb l’objectiu de créixer juntament amb la societat i construir una empresa que la gent vulgui que existeixi i de la qual se senti orgullosa. 

21.900

tones donades 

713

menjadors socials

54

bancs d’aliments i altres entitats


Compromisos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Compromisos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Des de l’any 2011, Mercadona és sòcia del Pacte Mundial de les Nacions Unides, una adhesió mitjançant la qual es compromet a defensar els valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals i lluita contra la corrupció.

Mercadona avança en la recerca de solucions i respostes a les necessitats que plantegen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Fes clic en qualsevol objectiu per conèixer les accions que la companyia té en curs.