Façana exterior botiga de Mercadona

Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona

05 de juny de 2023
 • La companyia disposa des de fa anys d’un Sistema de Gestió Ambiental propi que es basa a identificar, prevenir i reduir els impactes de la seva activitat en l'entorn.
 • La política de medi ambient de Mercadona basa els seus pilars en l’optimització logística, l'eficiència energètica, la gestió de residus, la prevenció del malbaratament alimentari o la biodiversitat, entre altres aspectes.

Mercadona és conscient de la importància de cuidar el planeta i del paper crucial que té l'adopció de pràctiques més sostenibles per a la societat, i és per això que es compromet a fer front als desafiaments ambientals d’avui dia.

La companyia disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi que cerca d’identificar, prevenir i reduir els impactes dels seus processos en l'entorn a través d'estratègies relacionades amb l'optimització logística, l'eficiència energètica i la gestió responsable dels residus, el malbaratament alimentari o la biodiversitat.

Vídeo en español

Cinc de les estratègies de Mercadona per cuidar el medi ambient

Optimització logística:

Mercadona és pionera en optimització logística i descarbonització del transport.

 • Transportar més amb menys recursos: Una de les mesures per minimitzar l'impacte és "transportar més amb menys recursos". Es tracta d'optimitzar cada trajecte per reduir el nombre de desplaçaments i minimitzar la congestió del trànsit, entre altres factors. Les caixes verdes per a fruita i verdura de Mercadona són una altra de les mesures. Com que són plegables, contribueixen a eliminar 107.072 trajectes de camió a l'any i a reduir les emissions de CO2.
 • Transport sostenible: Mercadona està immersa en la cerca de modes de transport més sostenibles, amb combustibles alternatius, i d’estratègies per millorar l'últim quilòmetre.

Un dels darrers exemples és la prova de camions tractors cent per cent elèctrics. Des del 2015, Mercadona ha estat la primera empresa del sector a Espanya a fer proves amb camions tractors cent per cent elèctrics, així com a disposar d'una flota de camions renovada. Aquest avanç li ha permès de deixar d'emetre més de 85.000 tones de CO2 i aconseguir una reducció del 27 % d'emissions per cada palet transportat.

Altres mesures d’optimització logística a Mercadona:

 • Transport menys contaminant: Mercadona fa servir camions de gas, flota EURO 6 o superior, furgonetes ECO i transport ferroviari. A més, s'han incorporat camions bitràiler i megatràiler, que permeten transportar més amb menys desplaçaments.
 • Millora en els equips de fred dels camions i les furgonetes a través de la implementació de refrigerants naturals més eficients. 
 • Adhesió a iniciatives com Lean & Green, l'objectiu de la qual és la millora contínua en eficiència logística.

Aquestes accions de Mercadona estan en línia amb els compromisos d'emissions neutres del Pacte Verd Europeu, i marquen una fita en el procés de descarbonització del transport de cara al 2050.

Eficiència energètica:

Mercadona ha implementat des del 2016 un model de botiga eficient que promou un consum energètic més baix   i que inclou mesures com les següents:

 • Ús de sistemes d'il·luminació eficients i plaques solars a les cobertes.
 • Equips i maquinàries d'última generació, com ara congeladors tancats.

Gestió de residus:

Mercadona treballa per reduir el consum de matèries primeres i la generació de residus. Això es duu a terme a través d'estratègies que promouen la reutilització i el reciclatge. Aquestes estratègies estan enfocades en el següent:

 • Reducció de residus: Malles reutilitzables per a fruites i verdures, que redueixen el consum de plàstic o bosses de caixa reutilitzables amb un 70 % de plàstic reciclat obtingut després de reciclar el film plàstic que es genera a les botigues i els magatzems.
 • Valorització de residus: es busquen maneres de reciclar i donar una segona vida als residus que es generen en l'activitat diària. La valorització de residus contribueix a reduir la quantitat de deixalles que acaben als abocadors i a disminuir, així, els impactes ambientals.

Aquestes són algunes de les estratègies de valorització de residus a Mercadona:

 • Reciclatge del film plàstic, que es reincorpora com a plàstic reciclat a les bosses de caixa reutilitzables i amb un 70 % de plàstic reciclat.
 • Valorització d'envasos de cartó per fabricar nous envasos com, per exemple, la capsa aplegadora dels brics de llet.
 • Transformació dels subproductes de carn i peix (SANDACH) en matèria primera per a alimentació animal.
 • Separació del residu orgànic en més de 450 botigues que s'aprofita per fer compost per a cultius o per fabricar biogàs que s'empra com a combustible per al transport urbà o els camions de les escombraries.
 • Utilització de l'oli de fregir de les botigues amb A punt per Menjar per fabricar biodièsel, és a dir, biocombustible per a vehicles.

Malbaratament alimentari:

Els responsables de botigues de Mercadona modulen les comandes de productes frescos segons la previsió de venda, que es calcula amb una eina informàtica d'elaboració pròpia que pren com a referència dades històriques de venda i múltiples factors.

A més, si un producte no es ven i és apte per al consum, es dona a les més de 750 entitats socials amb què la companyia col·labora. En cas que els productes d'alimentació no siguin aptes per a la donació, s'entreguen a gestors autoritzats.

Biodiversitat:

En la seva estratègia de gestió ambiental, Mercadona aposta per la biodiversitat. Per això:

 • Implementa cobertes i jardins verticals en diversos supermercats, fet que aporta beneficis mediambientals per a la sostenibilitat urbana.
 • Avalua les seves instal·lacions periòdicament per evitar impactes en àrees de gran biodiversitat.

Altres exemples de gestió ambiental de Mercadona

Aquestes són cinc de les estratègies de gestió ambiental de Mercadona. Tanmateix, també treballa en altres estratègies sostenibles, com ara la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. En aquest sentit, la companyia està ampliant la seva xarxa de recàrrega semiràpida amb l'objectiu de millorar el servei i passar de donar 3,7 kW a 22 kW. Per a això, té previst invertir 21 milions d'euros per implantar aproximadament 5.000 punts de recàrrega semiràpida i convertir la xarxa de recàrrega de Mercadona en una de les xarxes privades més grans d'Espanya i del sud d'Europa.

Un model d'empresa responsable

La cura del medi ambient té un paper fonamental en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) del Pacte Mundial. La companyia és sòcia d'aquesta iniciativa d’ençà del 2011 i treballa d’una manera constant per promoure pràctiques més sostenibles i donar resposta als objectius en què més influeix l'impacte de la seva activitat.

A través del Sistema de Gestió Ambiental de Mercadona, la companyia compleix els Objectius de Desenvolupament Sostenible.