Total impacte econòmic Mercadona durant l’any 2022 a Espanya

Impacte econòmic de Mercadona a Espanya l’any 2022

15 de maig de 2023
  • L'activitat directa i induïda de Mercadona a Espanya va representar el 2,05 % del PIB, més de 680.000 llocs de treball i una aportació a les administracions públiques de 9.858 milions d'euros.
  • La companyia va fer compres amb origen Espanya per valor de 22.323 milions d'euros

L'activitat de Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, té un impacte directe, indirecte i induït en l'economia espanyola. L'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie) recull les dades principals de la companyia i de tota la seva cadena de muntatge en l'estudi "L'impacte econòmic de Mercadona a Espanya 2022".

Vídeo en castellà

Dades econòmiques principals de Mercadona a Espanya l’any 2022

La presència de Mercadona a Espanya contribueix a crear ocupació i a generar riquesa compartida, indústria i serveis, i repercuteix així en totes les zones del país on és present.

L’any 2022, Mercadona i la seva cadena de muntatge van suposar 27.246 milions d'euros d'aportació conjunta, la qual cosa representa el 2,05 % del PIB (producte interior brut) del país, i 684.211 llocs de treball directes, indirectes i induïts, xifra que es tradueix en el 3,59 % de l'ocupació total a Espanya.

A més, la companyia va fer compres a proveïdors nacionals per valor de 22.323 milions d'euros. Gràcies a la col·laboració amb ells, la companyia constitueix una cadena agroalimentària sostenible que persegueix el creixement compartit.

Fruit de l’activitat que Mercadona genera de manera indirecta i induïda, es va arribar a una aportació fiscal de 9.858 milions d'euros, el 2,1 % de la recaptació total estimada de les administracions públiques espanyoles (incloent-hi cotitzacions a la Seguretat Social). D'aquesta, la contribució tributària suportada i recaptada per Mercadona a les administracions públiques és de 2.170 milions d'euros, dels quals 994 milions corresponen a pagaments a la Seguretat Social, 240 milions a l'impost de societats i 792 milions a la recaptació de l'IVA i de l'IRPF. La contribució generada a conseqüència de l'impacte indirecte i de l’induït es quantifica en 5.916 i 1.772 milions d'euros, respectivament.

Infografia en castellà

Aportación económica de Mercadona a España en 2022

Aportació econòmica de Mercadona a Espanya l’any 2022.

Més informació sobre l'activitat de Mercadona a la Memòria anual 2022.

Un model d'empresa responsable per al desenvolupament social

Mercadona manté un compromís i una implicació amb la societat que es basen en la transparència i la confiança. N’és un exemple el fet que, des de l’any 2011, Mercadona sigui sòcia del Pacte Mundial, iniciativa mitjançant la qual l'Organització de les Nacions Unides promou els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La companyia treballa de manera constant per donar resposta als objectius en què més influeix l'impacte de la seva activitat, i impulsa accions mediambientals, socials i de governança responsables i que impactin positivament en els entorns on és present.