Treballadora de Mercadona a la secció de carnisseria d'un supermercat

Aquestes són les condicions laborals a Mercadona

22 de agost de 2018
  • La companyia centra la seva política de Recursos Humans a satisfer els empleats de Mercadona.
  • Les condicions laborals de Mercadona destaquen pel fet d’oferir una ocupació estable i de qualitat i amb un salari per sobre de la mitjana del sector.

Els treballadors per Mercadona són un actiu molt important. Les 84.000 persones que formen la plantilla de Mercadona enfoquen el seu talent cap al propòsit comú d'oferir un servei excel·lent als "Caps" (clients).

Per aconseguir aquest objectiu, cal que les treballadores i treballadors de Mercadona també estiguin satisfets, de manera que la companyia aplica una política de Recursos Humans que es basa en valors com ara l'ocupació estable, de qualitat i amb un salari per sobre de la mitjana del sector, entre d'altres.

Descobreix quines són les principals condicions laborals de Mercadona per als treballadors.

Condicions laborals a Mercadona

  • Ocupació estable i de qualitat: la plantilla de Mercadona disposa de contractes fixos des del primer dia amb un salari que està per sobre de la mitjana del sector.

Dades del total de la plantilla de Mercadona i del salari d'inici del personal base el 2017

  • Una política retributiva diferencial per sobre de la mitjana del sector: les treballadores i treballadors de Mercadona incrementen el seu salari un 11 % a mida que avancen en antiguitat a l'empresa, fins a un màxim de cinc trams.
  • Benefici compartit: els empleats de Mercadona són reconeguts per l'esforç; la companyia comparteix amb ells els beneficis que s’aconsegueixen al llarg de l'any.

Dades sobre la prima repartida entre el 98 % dels treballadors de Mercadona el 2017

  • Igualtat i equitat: el Model de Recursos Humans de Mercadona fomenta valors d'igualtat, diversitat i tolerància, de manera que no es distingeix per sexe, edat o altres condicions. L'equitat és un altre valor irrenunciable i es materialitza a través del principi "mateixa responsabilitat, mateix sou".

Distribució del personal base i directiu en funció del sexe el 2017

  • Conciliació: dins de l'objectiu de satisfer els seus treballadors, Mercadona els ofereix facilitats per conciliar la vida laboral amb la familiar. És per això que ofereix la possibilitat de treballar amb jornada reduïda o ampliar un mes la baixa de maternitat.

Dades sobre la conciliació de la vida laboral i personal dels treballadors de Mercadona el 2017

  • Formació i promoció interna: Mercadona aposta per la formació constant de la seva plantilla i hi destina recursos importants, tant personals com econòmics. També es fomenta l'oportunitat de promoure internament.

Dades sobre la inversió en la formació dels treballadors de Mercadona el 2017

  • Transparència i participació: els treballadors de Mercadona són coneixedors dels objectius i la informació rellevant de la companyia. A més, la seva participació i el diàleg són essencials per a l'avançament i el desenvolupament de l'empresa.

Aquestes condicions laborals de Mercadona han estat reconegudes per l'Organització Internacional del Treball (OIT), de les Nacions Unides, al seu estudi "El Empleo Atípico en el Mundo".

Així mateix, Mercadona és la primera empresa del sector de la Distribució Generalista a Espanya i la segona amb millor reputació al Rànquing General d'Empreses 2018 en el Monitor Espanyol de Reputació Corporativa (MERCO).

Si vols més informació sobre les condicions laborals a Mercadona visita l'espai Ocupació al nostre web o baixa’t la nostra Memòria anual.

Imatge de capçalera: Eva, treballadora de Mercadona a Miralbueno, Saragossa.