Simulació Economia Circular Logifruit per a Mercadona

Mercadona consolida el seu model de logística sostenible després de 25 anys de relació amb Logifruit

19 de febrer de 2021
  • La reutilització dels envasos permet evitar 180.000 t/any de materials d'un sol ús, i evita 96.710 trajectes de camió a l'any.
  • Estes caixes reutilitzables permeten més de 120 usos, són reparables i 100 % reciclables, la qual cosa beneficia tots els elements de la xarxa de subministrament: productor, distribuïdor i punt de venda.
  • En el marc de les seues polítiques d'Economia Circular per a produir més amb menys recursos naturals.

Mercadona consolida el seu model de Logística sostenible després de 25 anys de relació amb Logifruit, proveïdor totaler de logística i pioner a introduir el palet de plàstic higienitzable, reutilitzable i reciclable, així com la caixa plegable per a la distribució alimentària a Espanya. Gràcies a l'aposta de la companyia per la constant optimització dels recursos, ha aconseguit importants millores logístiques. Un bon exemple és la conversió de caixes rígides a caixes plegables que ha aportat beneficis en tota la xarxa de subministrament; en l'espai ocupat per una caixa rígida ara se'n transporten tres de plegables. Això ha suposat una disminució de 96.710 trajectes de camió, menor consum de combustible i d'emissions de CO2 a l'atmosfera.

Fundada en 1996, Logifruit va iniciar en aquell mateix any la relació amb Mercadona donant servici als seus proveïdors de fruites i verdures. Des d'aquella data, treballa seguint les premisses de la política d'economia circular promoguda per la UE (Reducció, Reutilització, Reparació i Reciclatge de l'envàs al final de la seua vida útil), de manera que fa un ús eficient dels recursos i afavorix que els materials romanguen en el cicle productiu el major temps que siga possible.

El disseny i els materials utilitzats permeten que els palets i les caixes completen múltiples circuits, des del productor primari fins a la botiga. La neteja, fàcil reparació i reciclabilitat –són dissenys modulars–, convertixen Logifruit en un model d'economia circular. Cada caixa o palet, després de cada cicle d'ús, torna al magatzem i entra un procés automatitzat de neteja i desinfecció que garantix la seguretat i higiene. En pocs minuts estan preparats per a ser utilitzats de nou.

Este sistema de treball eficient i sostenible perseguix el ple aprofitament de les matèries primeres i aconseguir el residu zero. Gràcies a estos envasos reutilitzables és possible l'estalvi de més de 180.000 tones a l'any de materials d'un sol ús.

Simulació Economia Circular Logifruit per a MercadonaLogifruit centra la seua activitat en el llavat, desinfecció, classificació, emmagatzematge i lloguer d'envasos reutilitzables de plàstic.

Els Proveïdors Totaler de Mercadona també desenvolupen les seues pròpies estratègies en este sentit. En els últims anys, han dut a terme més de 300 mesures amb un estalvi total de 2.500 tones de material d'envàs, segons dades del Pla Empresarial de Prevenció d'Ecoembes.

Així, per exemple, en termes de costos, el model de reutilització elimina considerablement les inversions realitzades en la fabricació d'un major nombre d'envasos i reduïx el cost en les partides de gestió, control i producció de la cadena de subministrament, al mateix temps que permet aconseguir preus més competitius derivats de les economies d'escala. Per la seua part, en termes d'envàs, es propicia l'estandardització i es reforça la higiene, i d'esta manera s'incidix especialment en la Seguretat Alimentària. També s'obtenen avantatges en la manipulació, perquè es reduïx l'espai en magatzems gràcies a una millor gestió de l'estoc, i es reforça la seguretat del procés de retirada d'envasos buits.

La col·laboració entre Mercadona i Logifruit, a més, incrementa la seguretat, l'eficiència i l'agilitat en el transport de la mercaderia; optimitza el repartiment de rutes; millora el flux de productes fins al lineal; optimitza el volum d'entrega a proveïdors i reforça la traçabilitat.

Instal·lacions amb maquinària d'última generació LogifruitUna de les 13 plataformes sostenibles de les quals disposa Logifruit a Espanya, que sumen més de 200.000 metres quadrats en instal·lacions amb maquinària d'última generació.

El sistema funciona també gràcies a la logística inversa i a la denominada Estratègia del Huit, l'objectiu de la qual és no transportar ''aire'', és a dir, que els camions no viatgen mai buits, de manera que es necessiten menys viatges i es produïx així un menor impacte en l'entorn. La dinàmica és àgil i eficaç: els camions porten els envasos usats al bloc, on es revisen i es reparen quan és necessari, i s'envia la peça substituïda a reciclar. En pocs minuts els envasos tornen a estar preparats –nets, higienitzats i paletitzats– per a tornar al proveïdor i de nou a les botigues. És un exemple clar d'economia circular, en el qual els materials es mantenen en el cicle productiu el major temps possible.

Segons Margarita Muñoz, directora de Responsabilitat Social de Mercadona, ''fa temps que apostem per un model de logística sostenible, que contribuïsca a reduir l'impacte ambiental de la nostra activitat. Després de tots estos anys de col·laboració amb Logifruit en la posada en marxa d'estos envasos seguint els principis de l'Economia Circular i l'eficiència, cada vegada estem més convençuts de la necessitat de continuar cuidant el planeta i d'impulsar iniciatives i models sostenibles com el de Logifruit, que, a més, garantix la seguretat alimentària dels envasos, l'ergonomia i l'eficiència en el transport''.

En 2019 Mercadona va destinar més de 40 milions d'euros en protecció al medi ambient i continuarà treballant de manera activa introduint millores i destinant esforços per a minimitzar l'impacte de la seua activitat. Conscient que queda molt per millorar i amb els principis de l'Economia Circular com a base, la companyia continua avançant en la seua brutal transformació i destinarà més de 140 milions d'euros fins a 2025 per a reduir el plàstic i gestionar els seus residus a través de l'Estratègia 6.25.

Mercadona i Logifruit, 25 anys de relació

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d'RSE de Mercadona

Mercadona, dins del compromís de compartir amb la societat part del que rep d'esta, desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Com a part d'esta política, Mercadona col·labora amb més de 290 menjadors socials, 60 bancs d'aliments i altres entitats socials de tota Espanya i Portugal, als quals dona diàriament i participa en les campanyes de recollida d'aliments que estes entitats organitzen. De fet, l'any 2020, la companyia ha donat a totes estes entitats i organitzacions un total de 17.000 tones d'aliments, 15.800 a Espanya i 1.200 a Portugal, quantitats que s'han anat incrementat des que la companyia va prendre la decisió de reforçar els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb els quals la companyia col·labora habitualment. Igualment, Mercadona col·labora de manera estreta amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seues botigues amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Amb esta finalitat, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, basat en els principis de l'economia circular i enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica, la gestió de residus, la producció sostenible i la reducció de plàstic. En este sentit, destaca que Mercadona, juntament amb els seus Proveïdors Totaler, treballa en l'Estratègia 6.25 per a aconseguir l'any 2025 un triple objectiu: reduir un 25 % de plàstic, que tots els envasos siguen reciclables i reciclar tot el residu plàstic. A més, treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats utilitzant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

Pensant en la mobilitat sostenible de ''El Cap'' (client), l'empresa disposa ja de 1.350 places d'aparcament amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics situades als pàrquings de més de 500 botigues. Mercadona va començar a instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics l'any 2017, amb la implantació del Nou Model de Botiga Eficient, i preveu continuar augmentant esta xifra al llarg de 2021.

Mercadona és sòcia des de l'any 2011 del Pacte Mundial de Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Logo EActiVat